Oldambt krijgt forse investering voor twee nieuwe projecten

Ons bestuur heeft bijna 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor twee nieuwe projecten. Daarvan gaat bijna 3 miljoen euro naar het koepelproject Graanrepubliek 2.0. De overige 5 miljoen euro is voor de aanpak centrumontwikkeling Oldambt.

Het koepelproject Graanrepubliek 2.0

De gemeente bouwt hiermee voort op de historische identiteit van Oldambt en het werken aan een krachtige toekomst: Graanrepubliek 2.0. Om dit in samenhang aan te pakken is gekozen voor een koepelproject dat bestaat uit meerdere onderdelen. Centraal staan zowel de restauratie van de Oldambtster boerderijen als de transitie van de landbouw naar een sociaal, ecologisch en economisch duurzame toekomst. De ambitie is om in het project een aanzienlijk aantal boerderijen en erven in ere te herstellen en nieuw perspectief te geven. Om kansen te zoeken voor nieuwe toepassingen van graan en andere gewassen en de mogelijkheden voor lokale opslag en lokale verwerking. En om deze inzet te verbinden met kansen voor innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur en toerisme. Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van Oldambt, is trots dat de gemeente dit grote project in samenwerking met diverse partners heeft opgezet. Sikkema: “Het mooie is ook dat dit project heel goed aansluit bij ontwikkelingen zoals die onder andere al door de coöperatie Graanrepubliek in gang zijn gezet. Vorige maand mocht ik daarvoor de opening verzorgen van het prachtige gerenoveerde pand in Bad Nieuweschans. Eén van onze eerste projecten van Nationaal Programma Groningen die nu is opgeleverd.”

Het mooie is ook dat dit project heel goed aansluit bij ontwikkelingen zoals die onder andere al door de coöperatie Graanrepubliek in gang zijn gezet.

Cora-Yfke Sikkema, burgemeester Oldambt

Impuls centrumontwikkeling Oldambt

Op integrale, toekomstbestendige wijze wil de gemeente Oldambt de kwaliteit van het centrum van Winschoten verbeteren. Daarvoor is in nauwe samenwerking met inwoners en ondernemers het ambitiedocument Centrumontwikkeling Oldambt opgesteld. Het doel: het centrum de komende vijf jaar een forse kwaliteitsimpuls te geven op het gebied van ondernemen, winkelen, wonen en recreatie. Een krachtige centrumfunctie, met een uitstraling tot ver in de achterliggende regio. Om de plannen om te zetten in concrete resultaten is geld nodig. Wethouder Erich Wünker: “De opgave in het centrum is enorm en vraagt de komende jaren om forse investeringen. De bijdrage van Nationaal Programma Groningen is hierbij een hele mooie stap. Zo maakt de 5 miljoen euro onder meer investeringen mogelijk in de openbare ruimte, de aankoop van (strategische) percelen en het slopen van verpauperde locaties.”

De opgave in het centrum is enorm en vraagt de komende jaren om forse investeringen. De bijdrage van Nationaal Programma Groningen is hierbij een hele mooie stap.

Erich Wünker, wethouder Oldambt

Lees meer…