Wouter Pronk op fiets

“Regiotafels stimuleren samenwerking voor een succesvolle energietransitie in Groningen”

De energietransitie is één van de grootste opgaven waar Nederland de komende decennia voor staat. Om als Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn, moet er nog heel wat gebeuren. Vandaar dat de energietransitie vraagt om een goed samenspel tussen energiecoöperaties onderling en tussen gemeenten. Het project ‘regiotafels’ van Grunneger Power (GP) en Groninger Energiekoepel (GREK) helpt hierbij.

Regiotafels zorgen ervoor dat initiatiefnemers, vrijwilligers en vertegenwoordigers van lokale energiecoöperaties en initiatieven elkaar kunnen ontmoeten. De regiotafels worden in alle gemeenten van de provincie Groningen georganiseerd. “Door regelmatig samen te komen wordt het makkelijker om kennis uit te wisselen, samen te werken en samen op te trekken richting de gemeenten”, legt Wouter Pronk van Grunneger Power uit.

Onderwerpen en thema’s

“Wat we doen tijdens de bijeenkomsten verschilt per gemeente. Het is net waar er behoefte aan is. Soms is het specifiek gericht op het uitwisselen van informatie, de andere keer is er aandacht voor samenwerkingsmogelijkheden en we werken ook met sprekers en thema’s. Thema’s zoals bijvoorbeeld ‘hoe ga je om met energiearmoede’ of ‘wat gaat de nieuwe omgevingswet betekenen’”, vervolgt Wouter.

Het ontwerp en de invalshoek verschilt iedere keer, waardoor er voor iedereen wel een onderwerp is wat hem of haar aanspreekt. “We nodigen altijd alle energie-initiatieven in de gemeente uit. Sommige deelnemers zijn trouwe bezoekers, terwijl er ook mensen zijn die alleen komen als het thema ze aanspreekt. Beide is goed.”

Er is veel behoefte om opgedane kennis onderling te delen. Zo maken we sneller en meer stappen vooruit.

Samen kom je verder

Groningen telt meer dan zeventig energie-initiatieven, waaronder meer dan veertig coöperaties. De energietafels zorgen ervoor dat lokale energieprojecten steviger in hun schoenen komen te staan. “Sommige initiatieven bestaan al heel lang. Hierdoor hebben ze al veel kennis opgedaan. Als ze die kennis delen, kunnen anderen er weer van profiteren.”

Zo leren grote, kleine, nieuwe en al lang bestaande initiatieven van elkaar. “Van een groot coöperatief zonnepark tot meer groen in de wijk. Het zijn allemaal onderwerpen waarover je ideeën en ervaringen met elkaar kunt uitwisselen. Samen kom je verder.”

Dat motto geldt volgens Wouter voor iedereen die actief is binnen de lokale energietransitie. “Als je meewerkt aan de energietransitie op lokaal niveau, dan voel je een bepaalde urgentie om bij te dragen aan een betere wereld. Je weet dan dat er iets moet veranderen in de wereld en dat er meer nodig is om het probleem op te lossen. Vandaar dat er veel behoefte is om opgedane kennis onderling te delen. Zo maken we sneller en meer stappen vooruit.”

Energieprojecten die samen met bewonersinitiatieven ontwikkeld worden, komen sneller tot stand. Het zorgt voor lokaal eigendom waardoor er meer draagvlak voor initiatieven is.

Serieuze partij voor gemeente

Naast de samenwerking tussen energiecoöperaties onderling is ook de samenwerking met de gemeente volgens Wouter essentieel om de energietransitie te laten slagen. “Energieprojecten die samen met bewonersinitiatieven ontwikkeld worden, komen sneller tot stand. Het zorgt voor lokaal eigendom waardoor er meer draagvlak voor initiatieven is. Die kracht van lokale energiecoöperaties kunnen gemeenten goed gebruiken. Het zorgt bij de bouw van wind- of zonneparken voor minder weerstand.”

Het project ‘Regiotafels’ is onderdeel van Programma Energieparticipatie (PEP).


Lees meer…