Vrouw op een tablet op industrieterrein

Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie verlengd

De subsidieregeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI) is met een jaar verlengd. Dit betekent dat Groningse industriële bedrijven nu tot en met april 2025 subsidie kunnen aanvragen voor investeringen in groene grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. Met de regeling worden grootschalige industriële investeringsprojecten in Groningen langer ondersteund.

Verduurzamen van de industrie is nodig en stimuleren van de circulaire economie door hergebruik van grondstoffen en energiebesparing blijft belangrijk.

GEDEPUTEERDE ECONOMIE HENK EMMENS

Sinds het openstellen van de subsidie in 2021 zijn 13 aanvragen ingediend. Tot nu toe is circa 8 miljoen euro aan subsidie toegekend op een totaal investeringsvolume van ruim 67 miljoen euro (subsidiepercentage van 12%). Onder ander subsidie voor een circulaire betonfabriek en voor een bioraffinaderij. Vanaf 2021 zorgde dit voor 95 banen voor een CO2-reductie van 200 kton. Dat is de CO2-emissie van het gas- en elektriciteitsverbruik van meer dan 40 duizend huishoudens.

Gedeputeerde economie Henk Emmens: “Verduurzamen van de industrie is nodig en stimuleren van de circulaire economie door hergebruik van grondstoffen en energiebesparing blijft belangrijk. Ondernemers die hierin willen investeren krijgen met deze subsidie nu langer de kans hieraan te werken. Ook willen we met deze regeling graag nieuwe duurzame bedrijven naar Groningen halen. Zo maken we de hele industriële keten sterker en creëren werkgelegenheid. Dit draagt bij aan het uitbouwen van de koploperpositie van Groningen op het gebied van groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie”.

Regeling

Deze regeling (SITI 2021) richt zich op het ondersteunen van duurzame en circulaire industriële investeringsprojecten (met uitzondering van energieproducenten). Ons programma heeft hiervoor in 2021 20,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de provincie. Aanvragen kan vanaf 15 april 2024, meer informatie vind je op de subsidiepagina.


Lees meer…