Investeren in Toekomstbestendige Industrie (SITI)

Voor industriele bedrijven in de provincie Groningen is er de Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie. Met als doel de duurzame energieketens te versterken en een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in Groningen.