UMCG - Stella Dekker
Fotografie: Stella Dekker

Bouwen aan economisch perspectief

De regio Groningen en het Rijk gaan met ‘Nij begun’ samen aan de slag met de toekomst van Groningen. Op maandag 22 januari was in Bad Nieuweschans de officiële aftrap. Maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren uit Groningen en Drenthe brainstormden over wat er moet gebeuren om de historische-, sociale- en economische achterstand op de rest van het land weg te werken. Op datzelfde moment verstuurde staatssecretaris Vijlbrief een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van de 50 maatregelen uit Nij begun. Met als één van de maatregelen bouwen aan economisch perspectief, waarvoor onlangs een startdocument opgesteld is.

In het gezamenlijke startdocument van de regio en het Rijk staan op hoofdlijnen verschillende mogelijke bouwstenen beschreven voor de economische agenda. Deze agenda heeft als doel dat Groningen en Noord-Drenthe aantrekkelijke regio’s zullen zijn en blijven om te werken, bezoeken, studeren en investeren. Voor de economische agenda wordt binnenkort een kwartiermaker aangesteld, die in 2024 in afstemming met alle belanghebbenden deze agenda gaat uitwerken. Daarvoor kan de kwartiermaker gebruikmaken van het startdocument. Nationaal Programma Groningen gaat zich richten op een deel van de uitvoering van de economische agenda. Voor ons programma komt daarvoor eenmalig 250 miljoen euro beschikbaar en van 2026 tot 2055 per jaar een substantieel deel van 100 miljoen euro.

Nij begun

In februari vorig jaar presenteerde de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning het rapport ‘Groningers boven gas’. Hierin staat onder andere dat Nederland een ereschuld heeft richting Groningers. In het rapport doet de enquêtecommissie aanbevelingen hoe deze in te lossen. Onder de noemer ‘Nij begun’ kwam het kabinet vervolgens in april met vijftig maatregelen om de situatie in Groningen te verbeteren, waarmee zij invulling wil geven aan het advies van de enquêtecommissie.Lees meer…