Fotografie: Marieke Kijk in de Vegte

Brede welvaart in Groningen blijft achter bij de rest van Nederland

Groningen staat nog altijd voor een grote opgave. Dit blijkt uit de Monitor 2023, waarin we jaarlijks de ontwikkeling van de ambities en doelen van ons programma volgen. De brede welvaart ontwikkelt zich weliswaar positief, maar andere regio’s in Nederland doen het beter waardoor op dit punt het verschil groter wordt. Ondanks dat laat Groningen op het gebied van economie en werken en leren een positieve ontwikkeling zien. Ook kwam naar voren dat in het voorjaar van 2023, rond de parlementaire enquête, het imago van Groningen sterk verslechterde.

Om de achterstand met de rest van het land te verminderen is waarschijnlijk ook meer positieve ontwikkeling op de gebieden leefbaarheid en natuur en klimaat nodig. Het is nog te vroeg om verbanden tussen de inzet van het nationaal programma en de effecten te zien is. Dat komt doordat voor veel indicatoren de gegevens met vertraging beschikbaar komen. De monitor blikt terug op de situatie van twee jaar geleden. Op dat moment was Nationaal Programma Groningen nog maar kort van start. Veel projecten waren nog in de opstartfase of net in uitvoering.

Imago verslechterde rondom parlementaire enquête gaswinning

Onderdeel van de jaarlijkse monitor is onze imagomonitor. We zien dat in 2023 de imagoscore van Groningen sterk verslechterde. Zowel Groningers als niet-Groningers gaven een lagere waardering en ook de score op bijna alle leefaspecten (zoals opgroeien en het vinden van een baan) ging achteruit. Uit verdiepend onderzoek blijkt dat dit komt doordat Groningen in het voorjaar vanwege de parlementaire enquête over gaswinning volop én veelal negatief in het nieuws was. Ook de associatie van Groningen met aardbevingen nam sterk toe, vooral bij mensen die Groningen al negatief waardeerden. Nu Groningen minder prominent en minder negatief in het nieuws is lijkt het imago zich weer te herstellen. Uit de meting van volgend jaar moet blijken of dit herstel doorzet.

Ondertussen werken we samen met het Akkoord van Groningen, de provincie Groningen en de gemeente Groningen aan een gezamenlijke merkstrategie voor de regio. Naast recreatie en toerisme richten de partijen zich op het onder de aandacht brengen van de Groningse economie.

Jaarlijkse meting

Sinds 2021 laten wij jaarlijks meten hoe Groningen ervoor staat op het gebied van brede welvaart (gaat onder andere over de economische situatie en gezondheid van inwoners) en imago. Ook laten we monitoren of we goede stappen maken met onze vier ambities op het gebied van economie, werken en leren, leefbaarheid en natuur en klimaat.


Lees meer…