Portretfoto Siem Jansen

“Het doel is de projecten realiseren, dat is altijd onze inzet”

Ruim drie jaar geleden gingen we van start met het project Toukomst. In dit interview met onze directeur Siem Jansen blikt hij, voor zijn vertrek in juni, terug op dit inmiddels omvangrijke programma voor projecten van Groningers. Waarvoor maar liefst 100 miljoen euro beschikbaar is gesteld.

We begonnen met 900 ideeën

In 2020 leverden inwoners uit de provincie Groningen negenhonderd vernieuwende, maatschappelijke ideeën in voor Toukomst. Plannen die raakvlakken hadden, werden gebundeld en daaruit ontstonden in 2021 uiteindelijk 59 projecten, waarvan het inwonerpanel er 44 selecteerde. Nu twee jaar later zijn 40 van de 44 projecten op de rit en is van de beschikbare 100 miljoen euro bijna 80 miljoen toegekend aan projecten. “Dan heeft iedereen toch behoorlijk zijn best gedaan,” concludeert directeur Siem Jansen.

Eind van deze zomer is van vrijwel alle Toukomstprojecten bekend hoe ze verder gaan. Het lijkt nu alsof alles heel snel gegaan is maar het verhaal heeft twee kanten, nuanceert Siem Jansen; “Inwoners leverden hun ideeën in, maar voordat die allemaal gebundeld waren tot projecten, beoordeeld waren en er een ‘go-moment’ was, waren we een jaar verder. Vanaf dat moment konden initiatiefnemers aan de slag om het project uitgevoerd te krijgen. Dan kom je in de praktijk tot de conclusie dat het lastiger is dan gedacht. Dat een project van een paar miljoen euro niet binnen een paar maanden gefikst is. Dat is vooral voor initiatiefnemers frustrerend, die staan te popelen om aan de slag te gaan.”

Het enthousiasme dat ontstaat wanneer we met z’n allen in staat blijken om al die goede ideeën van de mensen ook écht gerealiseerd te krijgen, dat is fantastisch.

Begeleiding

Toch zijn in twee jaar tijd bijna alle projecten door de besluitvorming heen en is bijna 80 miljoen euro toegekend aan Toukomstprojecten. Dat betekent overigens niet dat dat geld ook allemaal is uitgekeerd. “Dat wordt de komende jaren uitgegeven. Als het geld is toegekend, krijgen de partijen het overgemaakt wanneer ze het nodig hebben. Het zijn publieke middelen, dat moet zorgvuldig gebeuren. We begeleiden initiatiefnemers daarbij en helpen ze bij het wegnemen van veel hobbels. We doen dat met een gedrevenheid om het hoe dan ook geregeld te krijgen en op te lossen. Het doel is immers om de projecten te realiseren. En dat is ook zeker de moeite waard! Het enthousiasme dat ontstaat wanneer we met z’n allen in staat blijken om al die goede ideeën van de mensen ook écht gerealiseerd te krijgen, dat is fantastisch.”

Er zijn al een paar mooie voorbeelden te noemen. “Zoals EPIQ. De initiatiefnemers wilden starten met een groot museum. Toen dat niet zo eenvoudig bleek, onderzochten ze samen met deskundigen hoe het thema wel gepresenteerd kan worden. Nu gaat EPIQ de volgende fase in om de haalbaarheid verder te onderzoeken, plannen verder professioneel uit te werken en met inwoners te bespreken en heeft daarvoor een miljoen euro nodig. EPIQ is een goedgekeurd plan, dus dat wordt uitgekeerd.” Afgelopen jaar gingen de twee grootste projecten van Toukomst – Roemte en de Landschapswerkplaats – van start.

Leerervaringen

De eerste (tussen)resultaten van Toukomst zijn dus zichtbaar. “GRUNN, een spel over de geschiedenis en het landschap van Groningen, ligt in de schappen van winkels en musea. De subsidieregeling voor Groninger Voedseltuinen is opengesteld. Gronings Vuur, een theaterproductie, reist van gemeente naar gemeente. Over alle projecten is een verhaal te vertellen wat er al bereikt is en wat er nog bereikt gaat worden. En altijd in stapjes. Daar komen ook nuttige leerervaringen uit.”

Een goedgekeurd project wordt uitgevoerd. Dat is altijd onze inzet en dat blijft ook zo.

Kansen voor Kinderen Groningen, een project om armoede terug te dringen in de provincie, liep tegen aanbestedingsregels aan. “Dan komen er achter de schermen veel gesprekken, papierwerk en creatieve oplossingen kijken. Daarmee duurt het langer voordat een project daadwerkelijk start of verder kan. Maar ook hier bleef het doel gewoon overeind; een goedgekeurd project wordt uitgevoerd. Dat is altijd onze inzet en dat blijft ook zo. Het betekent ook dat als een project niet doorgaat, het niet zo is dat we niet willen of kunnen. Dan komt het door iets dat wij niet kunnen beïnvloeden.”

Inspirerend

Hobbels op de weg kunnen ook zorgen voor onverwachtse, mooie ontwikkelingen. “Arts in Health Groningen geeft kunst en creativiteit een plek in zorginstellingen. Het project liep vertraging op doordat de financiering vanuit de Groningse Universiteit op zich liet wachten. ‘Zo willen wij wonen’, een Toukomstproject dat ook bezig is met woonwensen voor ouderen, stelde voor om samen te gaan werken. De beide projecten versterken elkaar nu en lopen voortvarend. Dat is toch een heel inspirerend verhaal?” zegt Siem Jansen trots.


Lees meer…