Groninger voedseltuinen

Voor Groningers die een voedseltuin willen starten is er de subsidieregeling Groninger Voedseltuinen. Een subsidieregeling vanuit het Toukomstproject ‘Elk dorp een eigen voedseltuin‘. Meer info? Kijk dan op de website van de Stichting Groninger Voedseltuinen.

Spelregels

Voor het aanvragen van een bijdrage gelden de volgende spelregels:

 • Het gaat om een nieuwe voedseltuin waarvoor aantoonbaar draagvlak is vanuit de gemeenschap.
 • Er is voor elke gemeente ruimte voor twee aanvragen.
 • De voedseltuin wordt op ecologische wijze ingericht en gerund door een professionele tuinder.
 • Er is voldoende draagvlak in het dorp en je voldoet aan de eisen van de Omgevingswet.
 • De voedseltuin is een sociale onderneming en een leer-werkplek.
 • De voedseltuin draagt bij aan verbinding tussen bewoners en de lokale economie.
 • De organisatie verbindt zich aan de Stichting Groninger Voedseltuinen en is ambassadeur voor lokaal geproduceerd voedsel.
 • Er moet een ondernemingsplan ingediend worden met een financieel plan.

Waar mag je de subsidie voor gebruiken?

 • Plant- en pootgoed.
 • Handgereedschap en handmateriaal.
 • Huur/pacht voor de eerste twee jaar van de voedseltuin.
 • Grondbewerking.
 • Ondersteuning door personele inzet direct gerelateerd aan de productie in de voedseltuin.

Wil je weten hoe de regeling in elkaar zit? Bijvoorbeeld wat de voorwaarden voor het projectplan zijn of hoe wij beoordelen of iemand een professionele tuinder is? Lees dan de volledige subsidieregeling.

Hoe kan ik een aanvraag doen?

De mensen van de Stichting Groninger Voedseltuinen begeleiden je bij de aanvraag. Je kunt contact opnemen via ln.ne1685575516niutl1685575516esdeo1685575516vregn1685575516inorg1685575516@ofni1685575516. Ze kunnen je bijvoorbeeld in contact brengen met een professionele tuinder of advies geven over vergunningen. Ook kijken ze samen met jou naar de langdurige haalbaarheid van de voedseltuin en of het plan voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling.

Voor het insturen van je aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

 • Een projectplan
 • Een begroting
 • Een ingevulde minimisverklaring

Je kunt je aanvraag met deze drie documenten mailen naar: ln.ne1685575516gnino1685575516rgamm1685575516argor1685575516plaan1685575516oitan1685575516@ofni1685575516. De subsidieverstrekking loopt via Nationaal Programma Groningen, vandaar dat je bij ons de aanvraag instuurt.

Een onafhankelijke beoordelingscommissie met daarin mensen van de Stichting Groninger Voedseltuinen en medewerkers van Nationaal Programma Groningen bekijken je aanvraag en toetsen deze aan de spelregels van de regeling. Het kan zijn dat de commissie je uitnodigt om meer over je voedseltuin te vertellen in een korte presentatie. Deze beoordeling vindt uiterlijk zes weken plaats nadat wij een volledige aanvraag ontvangen hebben.

Als je idee besproken is in de beoordelingscommissie hoor je binnen twee weken of je aanvraag is afgewezen of goedgekeurd en om welke reden.

Is je aanvraag voor de voedseltuin goedgekeurd? Goed nieuws, dan kun je aan de slag! We vragen je om ons op de hoogte te houden over de voortgang van de tuin en we komen graag een keer langs, bijvoorbeeld bij het jaarlijkse oogstfeest.