Startsubsidie Lokale Energie Groningen

Voor startende lokale energiecollectieven in de provincie Groningen.

Startende lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen maximaal € 6.000 euro aanvragen bij Startsubsidie Lokale Energie Groningen voor opstartkosten. Ook de kosten van het voor de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject komen voor subsidie in aanmerking.

Het subsidiebudget van € 118.000 komt uit het Programma Energieparticipatie, hiervoor hebben wij vijf miljoen euro beschikbaar gesteld. Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energiekoepel en Grunneger Power voeren het programma uit.

Wat je moet weten?

 • Op deze regeling is het staatssteunrecht van toepassing. Dit betekent dat bij het aanvragen van subsidie ook een ingevulde de-minimisverklaring nodig is.
 • Je kunt meerdere keren een aanvraag doen tot een totaalbedrag van € 6.000. Knip je aanvraag op in fases als je bepaalde dingen nog niet helder hebt, dan kun je daar op een later moment alsnog subsidie voor aanvragen. Als in de begroting maar staat voor welke activiteit je de startsubsidie aanvraagt. Zorg daarnaast voor een goede onderbouwing van de kosten die je opvoert.
 • Dat je gesubsidieerde activiteiten binnen een jaar na subsidieverlening moet realiseren.
 • Middelen van andere leefbaarheidsprogramma’s (bijvoorbeeld van Nationaal Programma Groningen of de provincie) kan je stapelen, mits het gaat om subsidiëring van afzonderlijke activiteiten. Het is niet mogelijk om voor één activiteit meerdere subsidies aan te vragen.

Spelregels

 • 40% van de projectkosten is als cofinanciering ingebracht. Je kunt je eigen uren (vrijwilligersuren) als aanvullende financiering opvoeren voor € 23 per uur.
 • Het project levert een positieve bijdrage aan de realisatie van energiebesparing en/of duurzame energieopwekking.

Een aanvraag doen

Om eventuele vertraging te voorkomen denkt Startsubsidie Lokale Energie Groningen graag van tevoren mee over je aanvraag. Leg het projectplan en de begroting aan hen voor zodat ze kunnen checken of daarin nog dingen ontbreken.

E-mail: ln.ei1685578108grene1685578108elako1685578108leidi1685578108sbust1685578108rats@1685578108ofni1685578108

Sjouke Bakker (Groninger Dorpen): +31 50 306 29 00

Simone Rommets (Natuur en Milieufederatie Groningen): +316 45 47 87 54

Voor het insturen van je aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

 • Een ingevulde de-minimisverklaring.
 • Een projectplan met daarin:
  • De actuele stand van zaken van het initiatief.
  • De omschrijving van het draagvlak.
  • De beschrijving van het energiecollectief en haar doelstelling.
  • De beschrijving van de manier waarop je de resultaten met anderen (bijvoorbeeld andere collectieven) deelt.
  • Een lange termijn missie en visie van het energiecollectief.
 • Een begroting/dekkingsplan.
 • Een ondertekening van de aanvraag.