Ria Schuurman met de rest van de initiatiefnemers van het project 'Elk dorp een eigen voedseltuin' op de achtergrond

“Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat we allemaal een voedseltuin in de buurt hebben”

Een voedseltuin in de buurt heeft eigenlijk alleen maar voordelen, weet Ria Schuurman, initiatiefnemer van Toukomstproject Elk dorp een eigen voedseltuin. Het project draait nu een aantal jaar en Ria is nog altijd enthousiast. “Ik vind het supertof dat er tuinders zijn die hier tijd en energie in stoppen, met hart en ziel.”

Volgens Ria zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat er dicht bij waar je woont voedsel wordt verbouwd. Ria: “Op een verantwoorde manier dichtbij groente en fruit verbouwen is goed voor mens en dier. Ik vind het daarom niet meer dan normaal dat er bij iedereen in de buurt een voedseltuin zou moeten zijn.”

Community
Ria’s enthousiasme over voedseltuinen resulteerde in Toukomstproject Elk dorp een eigen voedseltuin. Ria: “De opzet bij zo’n tuin is dat die wordt beheerd en onderhouden door een tuinder. Die tuinder wordt geholpen door de gemeenschap. De bewoners verbouwen en kopen er ook hun groente en fruit. De constructies en verdienmodellen verschillen wel per tuinder.”

Vijf jaar geleden kwam er een duidelijk plan van aanpak om de voedseltuinen op te zetten. “We wilden allereerst tuinders helpen met opstarten. Daarnaast zetten we in op bewustwording rondom voedseltuinen en de meerwaarde ervan. Zo kwamen er bijvoorbeeld oogstfeesten. Ook was het belangrijk om een community op te bouwen. Dat deden we onder meer door wintercolleges en intervisie aan te bieden aan de tuinders in onze provincie. En het was en is belangrijk dat gemeentes het belang van voedseltuinen inzien en die meenemen in hun gebiedsplannen. Daarom benaderen we elke gemeente en gaan we in gesprek met ambtenaren.”

Door je eten te halen bij een voedseltuin in de buurt verklein je ook je voetafdruk.

Gezond en verbindend
Wat de meerwaarde van een voedseltuin dan precies is, kan Ria wel uitleggen. “Het is heel gezond om direct van de grond te eten. Helemaal als die grond op een goede manier bewerkt is. Dit is ook weer mooi voor onze Groningse bodem. Door je eten te halen bij een voedseltuin in de buurt verklein je ook je voetafdruk. Het is ook een sociale plek. Mensen ontmoeten elkaar daar, kunnen hun verhaal doen. Een ander belangrijk punt is dat zo’n tuin de gemeenschapszin kan helpen vergroten. Tegenwoordig is er veel individualisme in de maatschappij. Zo’n tuin werkt verbindend. Ook kan een voedseltuin fantastisch zijn voor je fysieke gezondheid: lekker buiten bezig zijn. En een voedseltuin is een leerplek voor kinderen. Je zorgt ook bij hen voor bewustwording rondom hoe ons voedsel groeit.”

Blij
Na een opstartfase is het project nu zo’n drie jaar echt actief. Ria: “We hebben inmiddels zes startsubsidies verstrekt aan tuinders, waarvan er drie echt draaiend zijn. Dit jaar hopen we nog twee tuinders te helpen opstarten. Hoe het gaat met de tuinen die al gestart zijn of bijna beginnen? Wisselend. Soms is het ingewikkeld om alles goed op te zetten, vaker gaat het heel goed. Maar ik weet wel dat de mensen die op de tuinen komen er heel blij mee zijn. En het is hoe dan ook supertof dat er tuinders zijn die hier tijd en energie in stoppen, met hart en ziel. Ik vind het ook heel mooi dat wij de bewustwording rondom een voedseltuin op de kaart zetten. En de energietransitie heeft ertoe geleid dat voedseltuinen in sommige gemeentes echt een plek hebben gekregen in het ruimtelijk beleid. De voedseltransitie is net zo belangrijk en vraagt dus van de overheid een vergelijkbare stap: waarbij ook voedseltuinen naar onze overtuiging een vanzelfsprekende plek zouden moeten krijgen in het ruimtelijk beleid.”

We willen dat elk dorp in 2040 een eigen voedseltuin heeft.

Oogstfeest
Het project draait volop en er wordt druk nagedacht over de toekomst. Ria: “We willen dat elk dorp in 2040 een eigen voedseltuin heeft, dus dat het project structureel en duurzaam is. Maar de realisatie daarvan hangt ook af van de middelen die we hebben. Ik hoop in elk geval dat er steeds meer voedselcommunity’s komen, dat tuinders ondersteund worden en dat ze elkaar weten te vinden om kennis te delen. Wij blijven daar graag bij supporten. O ja, en een jaarlijks oogstfeest mag natuurlijk niet ontbreken!”


Lees meer…