Filosofie op het vmbo

Toukomstproject ‘Filosofie op het vmbo’ gaat lessenserie uitbreiden

Na een succesvolle pilot gaat Toukomstproject ‘Filosofie op het vmbo’ de lessenserie uitbreiden. Het vak filosofie daagt leerlingen uit hun vooronderstellingen te onderzoeken. Is liegen altijd verkeerd? Is wetenschappelijke kennis zeker? Is democratie de beste staatsvorm? Veel vmbo-scholen geven dit vak niet, terwijl filosoferen in de basis in ieder mens aanwezig is.

Vervolg

De volgende fase van het project is van start na een succesvolle afronding van de pilot. In samenwerking met filosofiedocenten en vmbo-docenten is een lessenserie ontwikkeld en uitgevoerd in twee vmbo-klassen. De lessenserie is geëvalueerd en het project is nu bezig deze bij te stellen. Door het succes van de pilot, zijn verschillende scholen geïnteresseerd. In 2024-2025 schaalt het project op en voert het uit op meerdere scholen.

CAITLIN IONESCU, DOCENT DR. ALETTA JACOBS COLLEGE IN HOOGEZAND EN WINDESHEIM ZWOLLE

Op de langere termijn wil het project het lesmateriaal publiceren en beschikbaar stellen, investeren in de opleiding van docenten en samenwerkingsverbanden tussen docenten en scholen organiseren. Groningen kan op deze manier een voortrekkersrol vervullen voor de vormgeving van filosofie op het vmbo voor de rest van het land. Daarom heeft het project regelmatig overleg met landelijke partijen, bijvoorbeeld met betrekking tot de vernieuwing van curricula.

Dit plan biedt Groningen een kans om voorop te lopen in het onderwijs, om te laten zien wat er kan met filosofie in het vmbo en daarmee startpunt te zijn voor een landelijke uitbreiding van filosofie op het vmbo.


Lees meer…