Portretfoto van Wouter van de Kolk en Jan Mulder.
Fotografie: Jacco van der Zwan

“De samenwerking binnen Zo Willen Wij Wonen helpt echt om stappen te zetten”

Acht nieuwe vormen van wonen en leven voor ouderen, daar richt het Toukomstproject Zo Willen Wij Wonen zich op. Acht afzonderlijke projecten die zich samen sterk maken. Bijvoorbeeld door inspiratiesessies, zoals eind september. Initiatiefnemer Wouter van de Kolk: “Samen hebben we veel meer kans van slagen.”

Stichting Zo Willen Wij Wonen is een samenwerking tussen acht projecten gericht op nieuwe woonvormen voor ouderen in de provincie Groningen. Denk hierbij aan woongemeenschappen, een plek voor mensen met dementie in een woonwijk, een complex met zelfstandige appartementen en een kleinschalige woonvorm in een monumentale boerderij.

Dromen en ambities

Wouter van de Kolk is voorzitter en één van de initiatiefnemers van de stichting: “Deze ideeën komen echt bij bewoners zelf vandaan. Het draait om toenemende vergrijzing, minder mogelijkheden voor professionele (zorg)ondersteuning en vaak ook vermindering van fysieke voorzieningen in de omgeving. De mensen voorzien dat ze langer thuis moeten blijven wonen, en willen dat ook. Maar wel in hun eigen woonomgeving en op een manier die bij ze past. Alle initiatiefnemers zijn de afgelopen jaren zoekende geweest. Hoe kunnen we onze dromen, onze ambities realiseren? Dat is heel ingewikkeld. En het is een gigantisch traject. Elk project staat op zichzelf, heeft eigen regie en neemt eigen beslissingen, kiest hoe, wat, waar, etc. Maar samen heb je meer kans van slagen. Daarom is Zo Willen Wij Wonen opgericht. We delen kennis en werken samen.”

Het mooie is dat de initiatiefnemers van de acht projecten zien dat ze hun eigen woonwens kunnen realiseren.

JAN MULDER

Voorbeeld

Ook Jan Mulder, bestuurslid, penningmeester en initiatiefnemer van Zo Willen Wij Wonen, vindt het samenwerken en kennis delen een groot voordeel van de stichting: “Het mooie is dat de initiatiefnemers van de acht projecten zien dat ze hun eigen woonwens kunnen realiseren. Deze samenwerking stimuleert ze. Daarbij brengt het hen op nieuwe ideeën. De ideeën worden ook realistisch, bereikbaar. Er wordt vanuit verschillende benaderingen gekeken en iedereen is een voorbeeld voor elkaar.”

Extern is Zo Willen Wij Wonen ook een voorbeeld. Wouter: “Op zowillenwijwonen.nl staat een kennisgids die voor iedereen toegankelijk is. Daarin vind je onder andere relevante publicaties, onderzoeken, verslagleggingen van de bijeenkomsten van Zo Willen Wij Wonen en links naar referentieprojecten en andere interessante voorbeelden. We updaten die gids elke maand.”

Jan: “Wij willen onze kennis dus delen met een heel brede omgeving. Die woonvraag leeft namelijk overal. Wat is er nou mooier dan dat je een inspirerende omgeving hebt waarin daarover nagedacht wordt?”

Thema

Om die kennis binnen Zo Willen Wij Wonen te delen en van elkaar te leren, is er onderling regelmatig contact. Onder andere tijdens een aantal jaarlijkse inspiratiesessies waar initiatiefnemers van alle projecten aanwezig zijn.

Eind september was er zo’n bijeenkomst. Wouter: “Meestal pakken we dan een thema waar iedereen mee te maken heeft. Deze keer was dat financiering en subsidiemogelijkheden. We spraken onder anderen met een vertegenwoordiger van WWZO (Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen). Dat is een team dat werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij hebben bijvoorbeeld veel informatie over de behoefte aan bepaalde vormen van wonen, maar ook kennis over regelingen en subsidies vanuit het Rijk. In plaats van dat je daar als initiatiefnemer alleen achteraan moet, doen we dat nu als stichting. Dat is vaak makkelijker dan in je uppie.”

Je ziet dat de samenwerking binnen Zo Willen Wij Wonen echt helpt om die stappen te zetten.

WOUTER VAN DER KOLK

Fases

De acht projecten zitten allemaal in een andere fase. Jan: “Kenmerkend is wel dat ze allemaal richting realisatie gaan, dat ze stappen zetten.”

Wouter van de Kolk en Jan Mulder

Wouter vult aan: “Je ziet dat de samenwerking binnen Zo Willen Wij Wonen echt helpt om die stappen te zetten. De ondersteuning maakt dat je sterker staat. En een leuke bijkomstigheid: er ontstaan nieuwe sociale netwerken. Mensen die nog niet bij elkaar wonen, bellen elkaar bijvoorbeeld al wel voor hulp. Vooruitlopend op de realisatie van een woonvorm worden sommige groepen al hecht.”

Visie

Maar wie komt er straks waar te wonen? Wouter: “Dat is misschien wel het aller ingewikkeldst: hoe maken we die selectie? Wat en wie past er bij onze visie? En het is belangrijk dat initiatiefnemers goed kunnen uitleggen waarom ze bepaalde keuzes maken. Daar praten we nu al met elkaar over en begin 2024 wordt dit ook zeker een onderwerp voor een inspiratiebijeenkomst.”

Overal

Komende tijd staat in het teken van de verdere realisatie van de projecten. Wouter: “We gaan er bijvoorbeeld vanuit dat er eind 2024 gebouwd wordt voor het project Pastoriebuurt Vriescheloo, waar mensen – zowel jonger als ouder – dan langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. En één project is zelfs al gerealiseerd: Waardig Wonen, voor mensen met dementie, heeft inmiddels een woning geopend in Winschoten.”

Ook verder leren, evalueren, groeien en het netwerk met kennispartijen intensiveren, blijft belangrijk, vertelt Jan. “Bijvoorbeeld met de Hanzehogeschool en met coöperaties. We staan ook open voor nieuwe deelnemers, die kunnen zich aanmelden.” Meer informatie daarover vind je op de website van Zo Willen Wij Wonen.

En over een paar jaar? “Dan zou het mooi zijn als Zo Willen Wij Wonen provinciaal, maar ook daarbuiten gegroeid is. En dat de kennis, expertise en ervaring overal beschikbaar is voor initiatiefnemers die nieuwe vormen van wonen willen realiseren,” aldus Wouter.


Lees meer…