Man pleegt onderhoudt aan windmolen.
Fotografie: Kees van de Veen

Groninger Energiekoepel helpt Groningers om provincie energieneutraal te maken

Sinds 2013 helpt de Groninger Energiekoepel (GrEK) inwoners van de provincie bij het besparen en opwekken van (duurzame) energie. “Ons doel is, om samen met inwoners van Groningen, een energieneutrale provincie te maken. We helpen inwoners met het uitdenken van ideeën, zorgen ervoor dat inwoners, experts en gemeenten beter kunnen samenwerken en willen de energietransitie voor iedereen toegankelijk maken”, vertelt Jantine Koppert, initiatiefbegeleider bij de GrEK.

Portretfoto Jantine Koppert

Inmiddels zijn er in Groningen meer dan veertig lokale energiecoöperaties en zeventig energie-initiatieven. “De ideeën komen allemaal vanuit betrokken Groningers die graag iets willen doen voor de generatie na ons. Op die manier voelt iedereen zich betrokken bij de plannen en blijven ze baas in eigen buurt. Onze taak is om in gesprek te gaan met deze inwoners, met ze mee te denken en ze te adviseren over de mogelijkheden.”

Projecten

De vragen waarmee inwoners bij de GrEK terechtkunnen zijn heel verschillend. Van buren die in hun straat de huizen willen isoleren, tot dorpen die volledig energieneutraal willen worden. Of dorpen die een gezamenlijke dorpsmolen voor windenergie willen plaatsen. “We gaan dan in gesprek met de inwoners uit de projectgroep: stellen vragen over de plannen, achterhalen wie de betrokken partijen zijn en helpen ze om draagvlak in het dorp te creëren.”

De ideeën komen allemaal vanuit betrokken Groningers die graag iets willen doen voor de generatie na ons.

Door dit gesprek wordt het project meer concreet en wordt er een plan van aanpak opgesteld. “Bij alle vragen vanuit de werkgroep beginnen we met goede starttrainingen over de energietransitie en bekijken we hoeveel kennis en kunde er al is binnen de werkgroep. Als ze binnen de werkgroep kwaliteiten missen, dan koppelen wij ze aan een expert.”

Jantine Koppert in gesprek met inwoners

Nulmeting

Het delen van die kennis en kunde is een belangrijke taak van de energiekoepel, maar daarnaast helpen ze ook op technisch gebied. “Bij bepaalde projecten, zoals het maken van een wijkenergieplan, is het belangrijk dat we een technisch onderzoek uitvoeren, wij hebben de expertise in huis om dit voor de werkgroep te doen. Aan de hand van deze analyse gaan we met de initiatiefnemers om tafel en adviseren we ze over de verschillende technieken.”

Om tot een juiste oplossing voor het dorp te komen voeren we gesprekken met de dorpsbewoners, maar ook met de netwerkbeheerder en de gemeente.

Volgens Jantine kun je de technieken voor de warmtetransitie grofweg opdelen in drie categorieën: warmtenetten, hybridesystemen en elektrificatie. “Dat is taaie materie, het duurt even voordat mensen daar een gevoel bij krijgen. Om tot een juiste oplossing voor het dorp te komen voeren we gesprekken met de dorpsbewoners, maar ook met de netwerkbeheerder en de gemeente.”

Lokale oplossing

Aan de hand van die gesprekken wordt een werkwijze gekozen. “Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn dat er zonnepanelen op het dorpshuis of een boerderij in de buurt komen te liggen. Of dat er een warmtenet wordt gerealiseerd. Bij alle projecten is het uitgangspunt dat het project bijdraagt aan een energieneutrale provincie en dat de ideeën lokaal en vanuit inwoners zelf komen.”


Lees meer…