Bijeenkomst raden en Staten over baanbrekende programma’s

Op 20 september kwamen de Commissaris van de Koning René Paas en 40 raads- en Statenleden bij elkaar in Maarhuizen. Ze werden geïnformeerd over onze vijf baanbrekende programma’s: circulariteit, energie, gezondheid, landbouw en toerisme en recreatie. Al deze kwaliteiten zijn belangrijk voor de toekomst van Groningen en de Groningers.

Op haar eerste officiële werkdag werd de nieuwe programmadirecteur Nienke Baars voorgesteld. Voorzitter van raad van bestuur Johan Remkes lichtte vervolgens de ontwikkeling van plannen voor economische structuurversterking (de baanbrekers) toe. Daarna kwamen de vijf programmadirecteuren van de baanbrekers aan het woord en konden vragen gesteld worden. Op de afsluitende borrel werd nog volop kennisgemaakt en bijgepraat.


Lees meer…