“Als jonge mensen dertig uur creatief bezig zijn, komt daar vast veel goeds uit”

Nog twee dagen en dan is het zover: de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’ gaat van start met een hackathon op 15 en 16 september! Op vijftien scholen in Groningen, Drenthe en Friesland gaan scholieren in teams dertig uur non-stop bezig met het uitwerken van hun idee voor een energievraagstuk. Dat presenteren ze aan het einde van dag twee in een pitchfilmpje aan de jury. Maar hoe staan de juryleden eigenlijk in de wedstrijd en waar gaan ze op letten?

Maatschappelijke impact

Aleid Brouwer van NHL Stenden Hogeschool: “Als jurylid zal ik vooral letten op praktische toepasbaarheid. Hoe snel kan dit nieuwe idee gerealiseerd worden en hoe kostbaar is het om door te voeren? Ook belangrijk: is het duidelijk voor de gebruiker, voor de consument? Waarom is het noodzakelijk? Wat is de maatschappelijke impact? Hoe duidelijker de jongeren dat kunnen uitwerken, hoe beter. Zo creëer je draagvlak voor de gebruiker en dat is doorslaggevend voor het succes van dit soort initiatieven.

Portretfoto van Aleid Brouwer met een tekstballonnetje erin getekend

Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën. Daarom vind ik de hackathon zo leuk. Ik verwacht ook zeker dat die veel goede ideeën oplevert. Waar ik vooral op ga letten? Op de praktische toepasbaarheid.

ALEID BROUWER, NHL Stenden Hogeschool

Als lector doe ik onderzoek naar betekenisvol ondernemen. Dat onderzoek richt zich op bedrijven die de transitie willen maken naar een manier van ondernemen waar welzijn voorop staat. In brede zin. De energietransitie is natuurlijk steeds belangrijker geworden. Ook kleine bedrijven kunnen daaraan bijdragen. Het is goed om bewustzijn te creëren, om te laten zien dat kleine stappen ook al helpen. De hackathon sluit hier heel mooi bij aan. Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën. Daarom vind ik de hackathon zo leuk. De jeugd wordt soms ondergewaardeerd, maar er komen vaak hele goede ideeën uit dit soort bijeenkomsten. Ik verwacht ook zeker dat de hackathon veel moois oplevert.”

Veranderende wereld

Bob van Ulsen van JongRES Groningen: “Out of the box-denken, dat vind ik belangrijk. Dat gaan de jongeren hoop en denk ik tijdens de hackathon doen. Op dat innovatieve deel ga ik dus zeker letten, maar ik vind het ook belangrijk dat een idee jongeren in hun kracht zet. Daarmee bedoel ik dat zij zelf onderdeel van het idee worden en dat het niet alleen bij beleidsmakers terechtkomt. Dus dat het geen advies voor een ander is, maar dat de scholieren het deels zelf gaan uitvoeren. Dat is ook de filosofie van JongRES en ook van mij: jongeren mogen hun stem laten horen en meewerken aan oplossingen. Zij zijn de generatie die gaat leven in een veranderende wereld. Het is daarom enorm belangrijk dat zij hun visie geven op een thema als de energietransitie. Een initiatief als de scholenchallenge zullen we vanuit JongRES dan ook altijd steunen, ik vind het een eer dat ik jurylid van de hackathon ben.

Het is enorm belangrijk dat jongeren hun visie geven op een thema als de energietransitie. Zij zijn de generatie die gaan leven in een veranderende wereld. Ik vind het dan ook een eer dat ik jurylid van de hackathon ben.

BOB VAN ULSEN, JONGRES GRONINGEN
Portretfoto van Bob van Ulsen met een tekstballonnetje erin getekend

Ik laat me verrassen. De opdrachten geven natuurlijk wel een beetje sturing, maar bij het onderdeel gaming of simulatie bijvoorbeeld zou ik het tof vinden als de scholieren net een andere weg weten te vinden. Iets anders dan een app, maar bijvoorbeeld iets met VR of ER.”

Veel creativiteit

Siem Jansen van Nationaal Programma Groningen: “Er zijn de laatste jaren al veel duurzame oplossingen bedacht en daarom hoop ik dat de jongeren die meedoen aan de hackathon met echt nieuwe ideeën komen, met oplossingen die een doorbraak forceren. Dat er veel creativiteit tussen zit en dat ik denk: hé, daar hebben we nog nooit aan gedacht. Ik kijk dus vooral naar vernieuwing tijdens het jureren. En ik verwacht die ook te zien. Jongeren denken op een andere manier na, meer vanuit de gedachte: ‘ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. Als jonge mensen dertig uur creatief bezig zijn, komt daar vast veel goeds uit. Het competitieve element helpt ook. Het gaat ergens om en dat motiveert.

Portretfoto van Siem Jansen met een tekstballonnetje erin getekend

Ik hoop dat er een hoop creativiteit tussen zit en dat ik denk: hé, daar hebben we nog nooit aan gedacht. Maar als jonge mensen dertig uur creatief bezig zijn, komt dat wel goed.

SIEM JANSEN,NATIONAAL PROGRAMMA GRONINGEN

Vanuit Nationaal Programma Groningen denken we voortdurend na over de energietransitie. Daar willen we op allerlei manieren invulling aan geven. Niet alleen op papier, maar ook met concrete plannen. Het is belangrijk om jongeren daarbij te betrekken, het gaat ook om hun toekomst. De scholenchallenge is een mooie manier. Ik ben benieuwd wat er uit de hackathon komt en ik ben blij dat ik er als jurylid bovenop mag zitten.”

Verwondering

Peter van Kampen van Universiteit van het Noorden: “Het is superbelangrijk dat we jongeren enthousiast maken om mee te werken aan hun eigen toekomst. De ontwikkeling van competenties die daarvoor nodig zijn, is in mijn ogen de grootste winst. Hoe eerder in je leven je wordt gestimuleerd en wordt geleerd om outside the box te denken, hoe beter je in staat bent om je kennis en talent in te zetten. En ook om inzichten en kennis van anderen creatief te combineren met die van jezelf. Zo kunnen de jongeren hun eigen toegevoegde waarde in de wereld ontplooien. Ik ga juist daarop letten: de persoonlijke componenten, de verwondering die geleid heeft tot het idee. Ik verwacht ook dat de jongeren het zelfvertrouwen hebben om wegen in te slaan die misschien gek of nieuw zijn, dat ze nieuwsgierig genoeg zijn om dat te doen.

Superinteressant om te jureren! Ik ga vooral letten op de persoonlijke componenten, op de verwondering die geleid heeft tot het idee.

PETER VAN KAMPEN, UNIVERSITEIT VAN HET NOORDEN
Portretfoto van Peter van Kampen met een tekstballonnetje erin getekend

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van het Noorden hebben we veel aandacht voor de energietransitie; ik ben daar zelf een soort verbinder tussen maatschappij en kennis. Ik heb gewerkt aan onderzoeksprojecten waarbij we energiegedrag wilden begrijpen en met name hoe we positief gedrag konden ontwikkelen. Het thema energie staat dus dicht bij me. Ik vind het dan ook superinteressant om tijdens de hackathon te jureren.”


Lees meer…