Bestuursleden van de stichting Zo Willen Wij Wonen (digitaal) om tafel bij de notaris voor de oprichting van de stichting

Stichting Zo Willen Wij Wonen opgericht

Op vrijdag 24 december brachten de initiatiefnemers van het project Zo Willen Wij Wonen een (digitaal) bezoekje aan de notaris. Na het vastleggen van de statuten was de oprichting van de stichting een feit. Eelke Wiersma, Rudy Boers, Anke Coumans, Jan Mulder, Caroline Coumans en Wouter van de Kolk vormen samen het bestuur.

Meer woonvormen voor ouderen in de provincie Groningen, dat willen de initiatiefnemers. De stichting heeft daarom als doel het ondersteunen van initiatieven die daarmee te maken hebben. Een groot onderdeel is meer kennis ontwikkelen op dit gebied en deze kennis delen met een breed publiek. De stichting zal op verschillende plekken in de provincie nieuwe woonvormen ondersteunen. Woonvormen die bewoners en hun naasten (mede) zelf ontwikkelen. De komende maanden zal de stichting haar activiteiten opstarten.


Lees meer…