Portretfoto van Wouter van de Kolk

“Samen werken aan seniorenhuisvesting geeft bakken met energie”

De tuin die te groot wordt om te kunnen onderhouden, de trap die een steeds grotere hindernis blijkt, verminderde sociale contacten, gezondheidsproblemen… Stuk voor stuk redenen die maken dat je niet meer in je eigen huis kunt of wilt blijven wonen. Door de vergrijzing zoeken steeds meer ouderen naar een fijne en geschikte woonplek voor hun oude dag. ‘Zo Willen Wij Wonen’ is een samenwerking van meerdere initiatieven met een gezamenlijk doel: het opzetten van nieuwe woonvormen voor ouderen in Groningen. Wouter van de Kolk is betrokken bij deze samenwerking en benoemd tot projectleider. “We willen anderen met onze initiatieven inspireren.”

We willen anderen met onze initiatieven inspireren.

“Veel ouderen zijn momenteel zoekende naar hoe ze willen wonen op hun oude dag”, vertelt Wouter. “Ik zie het overal om me heen, en ook de onzekerheid en de vragen die daarbij een rol spelen. Door de vergrijzing, vooral in Noord- en Oost-Groningen, is de nood aan geschikte huisvesting groot. Vijftien jaar geleden kon je nog terecht in een verzorgingshuis, maar ook die zijn er niet altijd meer, veel ouderen willen er bovendien niet naartoe. Maar wat dan wel? Toen Toukomst Groningers stimuleerde om te komen met nieuwe initiatieven die de leefbaarheid in de provincie verbeteren, waren er verschillende initiatieven die gingen over alternatieve woonvormen voor ouderen. Veel Groningers hebben een heel duidelijk beeld over hoe dit in de toekomst vorm kan krijgen. De woonvormen binnen ons project zijn zeer divers; van behoorlijk zelfstandig wonen tot aan wonen voor mensen met dementie. Wat ze gemeen hebben is dat ze samen mét en dóór de bewoners en hun naasten worden opgezet.

De woonvormen binnen onze project zijn zeer divers; van behoorlijk zelfstandig wonen tot aan wonen voor mensen met dementie. Wat ze gemeen hebben is dat ze samen mét en dóór de bewoners en hun naasten worden opgezet.

Digitale kennisgids

Het interessante van deze samenwerking is dat je van elkaar kunt leren. En dat doen we. We hebben elkaar met onze initiatieven echt gevonden; samen discussiëren over onze projecten is ontzettend leuk. En nodig, want een nieuwe woonvorm neerzetten is een complex traject dat zomaar vijf tot zeven jaar in beslag kan nemen. Een traject met behoorlijke vraagstukken, zoals de financiering, het vinden van geschikte locaties, de vergunningen en de bouw zelf. Door het samen te doen, bundel je kennis en expertise – die we trouwens ook weer beschikbaar stellen voor anderen in de vorm van een digitale kennisgids. We willen anderen met onze initiatieven inspireren. Geïnteresseerden kunnen online straks de informatie vinden die je nodig hebt voor het ontwikkelen van deze alternatieve woonvormen. Heel bruikbaar, want veel goede voorbeelden bestaan er nog niet.

Door het samen te doen, bundel je kennis en expertise – die we trouwens ook weer beschikbaar stellen voor anderen in de vorm van een digitale kennisgids.

Professionaliseringsslag

Dat Toukomst ons project steunt is geweldig. En eigenlijk heel terecht, gezien het aantal positieve beoordelingen dat we van Groningers kregen. Die betrokkenheid zegt iets, het onderwerp leeft. Hoe word ik oud en hoe wil ik wonen? Dat soort vragen spelen meer dan ooit. Met de steun van Toukomst kunnen we een professionaliseringsslag toevoegen aan onze projecten. Er is nu eenmaal veel deskundigheid nodig om deze woonvormen te realiseren. Die kennis zit deels in de projectgroepen zelf, maar moet soms ook van buiten komen. We kunnen nu steun vragen van bijvoorbeeld een architect en iemand die ons adviseert op het gebied van financiën. Deze deskundigheid maakt de kans van slagen groter. Ook fijn is dat professionals ieder project toetsen op de haalbaarheid. En daarna? Dan moet die schop de grond in. We willen niet eindigen met omschrijvingen van mogelijke woonvormen. Nee, het moet echt gaan gebeuren, we willen en gaan die dromen waarmaken.

We willen niet eindigen met omschrijvingen van mogelijke woonvormen. Nee, het moet echt gaan gebeuren, we willen en gaan die dromen waarmaken.

Energie

Wat ik zo mooi vind aan dit project is dat de mensen om wie het gaat, de ouderen, nog altijd barsten van de energie om iets moois te ontwikkelen. Zij willen echt iets bijdragen aan de toekomst, niet alleen voor zichzelf maar ook voor de volgende generaties Groningers. Dat je samen aan zoiets kunt werken geeft bakken met energie. Ik heb er alle vertrouwen in dat de woonvormen de komende jaren tot stand komen. En ik hoop dat we deze woonvormen over vijf jaar niet meer als bijzonder bestempelen. Seniorenhuisvesting moet de normaalste zaak van de wereld worden.”


Lees meer…