Startsubsidie Lokale Energie

Sinds juli 2021 is de Startsubsidie Lokale Energie Groningen beschikbaar. Inmiddels zijn er 13 initiatieven ondersteund met een financiële bijdrage.

Startende lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen maximaal 6.000 euro aanvragen om de opstartkosten te betalen. Ook de kosten van het ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject komen voor subsidie in aanmerking. Hieronder drie initiatieven die een bijdrage ontvangen hebben.

EcoThesinge

Een voorbeeld van een startende coöperatie is EcoThesinge. Na een oproep van dorpsbelangen hebben vier dorpsbewoners het initiatief genomen om invulling te geven aan dat doel van het dorp om in 2030 energieneutraal te zijn. Oftewel evenveel energie op te wekken als te verbruiken.

EcoThesinge wil zich in eerste instantie richten op het stimuleren van- en ondersteunen bij isolatie van woningen. Denk bijvoorbeeld aan het kosteloos aanbieden van een energiescan of de diensten van een energiecoach, zodat bewoners een goed beeld krijgen van wat ze kunnen doen om hun energieverbruik omlaag te brengen en hun huis te verduurzamen. Peter Heidema van EcoThesinge: “Momenteel wordt er hard gewerkt om een dak van een loods vol te leggen met zonnepanelen. De bijna 100 leden van de energiecoöperatie kunnen financieel meedoen in dit project!” EcoThesinge heeft de startsubsidie is ingezet voor communicatiekosten, een haalbaarheidsonderzoek en notariskosten.

Duurzaam Vledderveen

Het energie-initiatief Duurzaam Vledderveen is samen met de inwoners van Vledderveen bezig om een realistisch en haalbaar Dorp Energieplan op te stellen waarmee Vledderveen duurzaam aardgasvrij en energieneutraal wil zijn in 2050. De startsubsidie wordt onder andere gebruikt voor de ondersteuning van Groninger Energiekoepel (GrEK) bij het opstellen van het Dorp Energieplan.

Op dit moment is er van zes typen woningen in het dorp een ‘energieprestatieadvies’ gemaakt. Deze adviezen geven inzicht in de mogelijke verduurzamingsmaatregelen voor deze woningen. Het kernteam houdt diverse leuke acties wat ervoor zorgt dat de betrokkenheid van de bewoners groot is. Dit is terug te zien in het feit dat er naast het kernteam ook al een klankbordgroep is gevormd en aan de opkomst van de bewonersavonden. Binnenkort wordt de WE-energy-game gespeeld in het dorp, zodat ze nog meer inzichten krijgen in de situatie in het dorp. Het Dorp Energieplan wordt in mei 2023 afgerond.

LECO Oosterpoort

De meest recente uitgegeven startsubsidie is die van de LECO Oosterpoort. De Lokale Energie Coöperatie Oosterpoort Duurzaam (LECO) wil de energievoorziening in deze wijk in Groningen gaan baseren op duurzame bronnen en zoveel mogelijk zelfvoorzienend maken. Ook wil LECO woningverbetering combineren met energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen. Om dit te bereiken is er draagvlak nodig van de hele buurt. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken gaat deze nieuwe coöperatie de startsubsidie gebruiken voor een huisstijl, logo, en andere communicatiemiddelen.

De komende periode is LECO druk bezig met het maken van een wijkenergieplan. Dit plan willen ze opstellen met de ideeën en wensen van alle Oosterpoorters zodat er een plan op maat, per pand en per straat komt.

Ook aan de slag met lokale energie in jouw dorp?

Ben jij nou ook net een nieuw energie-initiatief gestart, of wil je deze gaan starten met je buurt of dorp? Meer informatie vind je op www.startsubsidielokaleenergie.nl.

Programma energieparticipatie

Het budget van de Startsubsidie Lokale Energie komt uit het Programma Energieparticipatie. Wij hebben vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om het Programma Energieparticipatie uit te voeren. Het programma wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunneger Power.


Lees meer…