Blog Johannes Boshuizen: “Samen zorgen dat we de ambities waarmaken”

De afgelopen maanden heeft Johannes Boshuizen – programmamanager Toukomst – samen met collega’s het advies van het Toukomstpanel uitgewerkt in een concreet programmaplan. Op 30 juni heeft Provinciale Staten dit plan goedgekeurd en daarmee is de officiële “go” afgegeven voor de start van de eerste projecten. “Wat hebben we hiernaar uitgekeken!”

Johannes: “Met een grote meerderheid heeft Provinciale Staten het programmaplan aangenomen. Dit betekent dat de 100 miljoen euro die voor Toukomst is gereserveerd nu ook echt beschikbaar is. De overweldigende meerderheid laat zien dat er een brede steun is voor al die mooie initiatieven van Groningers. Dit zorgt voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid om alle ambities waar te maken. Een mooie opdracht!

Samenwerking en verbinding

Initiatiefnemers van projecten zijn zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitvoering. Het is daarom belangrijk dat vooraf duidelijk is waar projecten aan moeten voldoen, welke aandachtspunten er zijn tijdens de uitvoering van hun project en hoe projecten verantwoording afleggen en de resultaten monitoren. In het programmaplan vertellen we hoe we dit gaan organiseren samen met initiatiefnemers, Groningers, gemeenten en andere organisaties. Toukomst gaat over samenwerken en verbinding. Daar kijken we dus uitgebreid naar.

Toukomst gaat over samenwerken en verbinding.

Ik snap dat iedereen staat te popelen. We willen mooie projecten zien! Maar we willen dit wel heel nauwkeurig doen. We zijn druk bezig om er samen met de initiatiefnemers voor te zorgen dat hun projecten aan het programmakader en de regels voldoen, bijvoorbeeld voor staatssteun. Het gaat over veel geld en over de toekomst van onze provincie. Liever nu wat meer tijd nemen, dan er straks achter komen dat we te gehaast zijn gestart. Gelukkig is het programmaplan nu goedgekeurd. Dat betekent dat de eerst projecten die al een compleet projectplan hadden en door de onafhankelijke beoordelingscommissie zijn beoordeeld en het bestuur zijn goedgekeurd, nu snel kunnen starten.

Aan de slag met de plannen

Ons werk verandert per fase. We hebben de mensen die een idee hadden voor de toekomst van Groningen geholpen om hun projecten te bundelen, we hebben het Toukomstpanel ondersteund bij het maken van hun advies en ondersteunen nu de initiatiefnemers bij het concreet maken van hun projectplannen.

Sommige projecten worden eerst nog een stuk concreter gemaakt, die kunnen beter eerst als proef in een voorbereidend project starten. We helpen de initiatiefnemers hierbij. Een heel leuk traject!

Veel projecten zijn nog niet startklaar. Ze zitten in verschillende fasen en vragen dus ook om andere ondersteuning. Sommige projecten worden eerst nog een stuk concreter gemaakt, die kunnen beter eerst als proef in een voorbereidend project starten. We helpen de initiatiefnemers hierbij. Een heel leuk traject!

Schakelen

Het mooie aan Toukomst is dat we met veel vernieuwende projecten te maken hebben. We schakelen, zoeken naar alternatieve oplossingen en gaan weer verder. Dat maakt het een geweldig project om voor te werken.

Daar ben ik wel trots op: dat Toukomst niet in een politiek jasje zit, maar wél over maatschappelijke onderwerpen gaat.

Als ik zo terugkijk op wat we vanaf de start van Toukomst tot nu hebben gedaan, is ons werk echt allesbehalve saai te noemen. In de eerste fase hebben we heel veel kilometers gemaakt, dwars door de provincie heen. Het was leuk om met zoveel Groningers in gesprek te gaan. We hoorden de pijnpunten, maar door alles heen ook wat mensen belangrijk vinden. En we ontdekten dat jongeren net zo gretig waren om mee te denken als de oudere inwoners. Dat ze graag meepraatten over hun toekomst. Groningers hebben vanuit hun betrokkenheid over maatschappelijke onderwerpen gesproken, los van politieke discussies. Onderwerpen die zij belangrijk vinden, waar ze normaal niet over meedenken maar nu wel. Daar ben ik wel trots op: dat Toukomst niet in een politiek jasje zit, maar wél over maatschappelijke onderwerpen gaat.”

Foto van Johannes tijdens een bundelbijeenkomst van Toukomst

Lees meer…