Decoratieve afbeelding van initiatiefnemers van een energiecollectief bij een zonnepaneel en een cheque

Startsubsidie helpt energie-initiatieven verder

Lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen weer een startsubsidie aanvragen voor hun lokale energieproject. Er kan maximaal 6.000 euro worden aangevraagd om de opstartkosten te betalen. Ook de kosten van het voor de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject komen voor subsidie in aanmerking. De regeling Startsubsidie Lokale Energie Groningen wordt uitgevoerd door Groninger Dorpen en de Natuur en Milieufederatie Groningen en is een onderdeel van het programma energieparticipatie.

De komende jaren wordt 118.000 euro ingezet om startende energie-initiatieven in de provincie Groningen een duwtje in de rug te geven. Dit is nodig omdat het veel initiatieven ontbreekt aan budget om zich te organiseren of een lokaal energieproject daadwerkelijk van de grond te krijgen. Met de bijdrage wordt deze drempel weggenomen. Zo kunnen nog meer mensen aan de slag met energiebesparing en duurzame energieopwekking in hun dorp of wijk.

Meer informatie en aanvragen

Alle informatie over de startsubsidie is te vinden op startsubsidielokaleenergie.nl. De eerste belangstellenden hebben zich inmiddels al voor een bijdrage gemeld!

Ambitie: dekkend netwerk

Samen met alle betrokkenen werken we aan een dekkend netwerk van energie-initiatieven, zodat alle bewoners in Groningen de mogelijkheid hebben zich bij een initiatief aan te sluiten.

Programma Energieparticipatie

De bijdrage van 118.000 euro komt uit het programma energieparticipatie. We hebben vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om dit programma de komende tien jaar uit te voeren. Het programma wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunneger Power.


Lees meer…