Blog Gert-Jan Swaving: “Onze provincie is mooi, maar kan nog mooier worden”

Gert-Jan Swaving

Elke nieuwe collega die bij het team van Nationaal Programma Groningen komt werken, krijgt een ‘college’ gaswinningsproblematiek van programmamanager en plaatsvervangend directeur Gert-Jan Swaving. Hij is sinds 2013 betrokken bij het gaswinningsdossier en vindt het belangrijk dat alle collega’s precies weten waar het bij deze problematiek om gaat.

Gert-Jan: “Ons team is bezig met de toekomst. Maar dat kunnen we alleen op een goede manier doen als we precies weten met welk onrecht veel Groningers te maken hebben. Ik ben al lang betrokken bij het aardbevingsdossier. In januari 2013 lag de uitkomst van een onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in de Tweede Kamer, naar aanleiding van de beving bij Huizinge in augustus 2012. Dat was een gamechanger, omdat daarin stond dat de bevingen voortaan ook gevaarlijk konden zijn. Ik kreeg dit onderwerp op dat moment op mijn bordje, terwijl ik als programmamanager Energie bij de provincie Groningen werkte. Ik deed dit er eerst bij naast mijn andere taken, maar al snel werd duidelijk dat de gaswinningsproblematiek mijn volledige focus nodig had.

Samen met een mooi team werken aan de toekomst van onze provincie, vind ik een prachtige klus.

Later ging ik aan de slag als teamleider bij Nationaal Coördinator Groningen, onder leiding van Hans Alders. Hier was ik onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van de Meerjarenprogramma’s Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen, en was zelf het meest betrokken bij het onderdeel ‘kansrijk’. Uiteindelijk kwam ik, via een korte terugkeer bij de provincie, in 2019 als programmamanager bij Nationaal Programma Groningen terecht. Ik ben heel blij dat ik deze overstap kon maken. Want samen met een mooi team werken aan de toekomst van onze provincie, vind ik een prachtige klus.

Gedrevenheid

Ik ben vanaf begin 2019 meteen begonnen met de opbouw van het programmabureau en het team. En ik moet zeggen dat ik heel trots ben op het team. Het is Siem en mij gelukt om een team samen te stellen dat écht passie heeft voor de inhoud en niet voor eigen roem en glorie werkt. We werken allemaal met een enorme gedrevenheid voor de toekomst van onze provincie.

Goede monitoring en evaluatie is iets waar ik me hard voor heb gemaakt en waar ik bij Nationaal Programma Groningen stiekem ook wel trots op ben.

Doen we de goede dingen?

Goede monitoring en evaluatie is iets waar ik me hard voor heb gemaakt en waar ik bij Nationaal Programma Groningen stiekem ook wel trots op ben. Bij een programma dat jaren duurt en waar zoveel belangen en geld mee gemoeid zijn, is het extra belangrijk om goed te blijven checken of we de goede dingen doen en onze doelstellingen halen. Uit de nulmeting blijkt dat we het op de gebieden economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat een stuk minder goed doen dan het landelijk gemiddelde. De meeste gemeenten in het aardbevingsgebied scoren hierop vaak minder goed dan vergelijkbare gemeenten. Er is flink werk aan de winkel, maar we zijn ambitieus genoeg. We willen het straks beter doen dan andere gemeenten.

Talentvol

Ik merk dat het gevoel van onrecht een flinke stempel drukt op leven en werken in Groningen. Maar we ontdekken steeds meer dat we een talentvolle regio zijn, dat het hier mooi is en dat het nóg mooier kan worden. Laten we gaan voor ontwikkelingskansen voor iedereen, zodat het talent dat er is, zich nog verder kan ontwikkelen.”


Lees meer…