Decoratieve foto van een jongetje die uitkijkt vanaf een brug in Zoutkamp

Ruim 30.000 beoordelingen Toukomstprojecten

Duizenden Groningers hebben gereageerd op de oproep om de 59 projecten van Toukomst te beoordelen. In totaal zijn er meer dan 30.000 beoordelingen van ongeveer 6.000 Groningers binnengekomen. Siem Jansen is onder de indruk van het grote aantal reacties. “We wisten dat Toukomst echt leeft, omdat we natuurlijk in eerste instantie al veel meer ideeën hebben binnengekregen dan we hadden verwacht. Dat er nu zoveel beoordelingen zijn gedaan overtreft opnieuw de verwachtingen. Ik ben er heel blij mee. Toukomst is met recht van alle Groningers en dat was ook de bedoeling”.

Toukomst is met recht van alle Groningers en dat was ook de bedoeling

SIEM JANSEN, DIRECTEUR NATIONAAL PROGRAMMA GRONINGEN

De reactietermijn was van 22 september tot en met 4 oktober en is dus inmiddels afgesloten. We riepen via de speciale Toukomstkrant en de website alle inwoners van de provincie Groningen op om in totaal 59 Toukomstprojecten te beoordelen. Daar is massaal gehoor aan gegeven.

De beoordelingen zijn naar het Toukomstpanel gegaan en staan online. Het panel is nu aan zet. Het maakt een advies welke projecten uitgevoerd en gefinancierd zouden moeten worden. Dit advies is naar verwachting eind januari 2021 klaar. Het Toukomstpanel bestaat uit 20 Groningers met Rob Schuur als onafhankelijk voorzitter. De panelleden komen uit de hele provincie en er is een mix van geslacht en leeftijd.

Rechtstreekse betrokkenheid

Toukomst is uniek voor Nederland. Nooit eerder zijn burgers zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang. Toukomst gaat over het investeren van € 100 miljoen in beter wonen, leven en werken in Groningen. Van start tot en met afronding zijn ideeën van de inwoners van Groningen leidend. Het begon met de oproep aan alle Groningers om ideeën aan te dragen voor de toekomst van Groningen. Dat werden er in totaal 900. Ruim 200 Groningers bundelden in nauwe samenwerking al deze ideeën tot 59 concrete Toukomstprojecten. Op de website en via de speciale krant beoordeelden de Groningers deze projecten dus maar liefst 32.536 keer.

Advies Toukomstpanel

Naast de beoordeling van de projecten, bekijkt het panel de 900 oorspronkelijke ideeën. Daarnaast ontvangt het panel een analyse over de haalbaarheid van de 59 projecten. Het Toukomstpanel weegt dit allemaal en verwerkt dit tot een advies voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen, dat op basis van dit advies tot de besteding van de € 100 miljoen zal besluiten.


Lees meer…