Studenten presenteren tijdens de Jurydag van het Groninger Landschap aan Siem Jansen en meer publiek.

Blog Siem Jansen: “Werken aan een programma dat groeit”

Deze maand is het alweer een jaar geleden dat Nationaal Programma Groningen is gestart en Siem Jansen is begonnen als programmadirecteur. Met het ondertekenen van het bestuursakkoord is op 11 maart 2019 het officiële startschot gegeven voor de uitvoering van ‘een programma dat groeit’, gericht op de toekomst van de provincie Groningen met het oog op 2040. In onze eerste blog de aftrap door Siem Jansen; waarom werkt Siem voor Nationaal Programma Groningen, wat is zijn drijfveer en hoe zag het afgelopen jaar eruit?

“Ik hoopte dat we in een jaar tijd veel zouden bereiken en ben heel blij dat dit ook daadwerkelijk is gelukt. Tegelijk zien we nu ineens dat we noodgedwongen een pas op de plaats moeten maken. De coronacrisis heeft alles en iedereen in de greep. Gezondheid is het belangrijkste dat er is en gaat boven alles. Ik wens iedereen dan ook gezondheid toe en sterkte om deze moeilijke en zeer ingrijpende periode door te komen. Ons team gaat daar waar het kan door. Vanuit huis, via de telefoon en mail. Veel van onze afspraken gaan door, dankzij FaceTime en vergelijkbare middelen. Dit lukt helaas niet altijd. Bijeenkomsten zoals voor Toukomst kunnen natuurlijk niet meer doorgaan, die stellen we uit.

Start

Over de vraag of ik als programmadirecteur aan de slag wilde voor Nationaal Programma Groningen hoefde ik niet lang na te denken. Ik houd ervan om nieuwe dingen te realiseren, zeker zoiets omvangrijks voor zoveel mensen. Bovendien spreekt het mij aan om maatschappelijk actief te zijn, daar past dit in.

Het programma is een geweldige kans voor Groningen, juist door samen te werken aan vernieuwende initiatieven voor de toekomst van onze prachtige provincie. Als ik aan die toekomst een kleine bijdrage kan leveren, is mijn persoonlijke missie geslaagd.

Meedenken

Vooral de mensen in het aardbevingsgebied hebben nogal wat meegemaakt. Hoewel het nationaal programma niet over schadeafhandeling en versterking gaat, kun je er niet aan voorbij gaan. Om je te kunnen richten op de toekomst moet op dat terrein tempo worden gemaakt, zodat inwoners ervaren dat hun acute probleem wordt opgelost. Het is bijzonder om te zien dat Groningers, naast het proces van schadeafhandeling en versterking, nu ook zo meedenken over de toekomst. En dat met elkaar doen. In elke gemeente ontstaan nieuwe samenwerkingen en worden prachtige initiatieven ontwikkeld.

Heipalen

We zijn na 11 maart begonnen met, zoals ik het wel noem, het ‘slaan van de heipalen van het bouwwerk Nationaal Programma Groningen’. We zijn vooral aan de slag gegaan met de bouwtekeningen. Een groot programma als dit moet goed doordacht zijn en écht goed in de steigers worden gezet. Voor de buitenwereld zal dat niet altijd even zichtbaar zijn geweest, maar om een verschil te kunnen maken, moeten de doelstellingen en kaders zorgvuldig worden bepaald.

We hebben het eerste jaar gebouwd aan het team, het programmakader opgesteld, een voorstel gemaakt voor de financiële middelen voor de eerste jaren én plannen gemaakt voor Toukomstbeeld.

Toukomst

Het is ons gelukt om in drie maanden tijd het project Toukomst van de grond te tillen. Met vele honderden Groningers zijn we vanaf afgelopen januari in gesprek geweest over de toekomst van Groningen. Samen met studenten van de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit hebben we op scholen het Toukomstspel gespeeld en leerlingen betrokken bij de vraag hoe zij hun toekomst zien in Groningen. We zijn op tour door de provincie geweest, langs activiteiten zoals markten en bijeenkomsten. Alle leeftijden hebben de revue gepasseerd. Inspirerende bijeenkomsten waarbij er veel betrokkenheid was van Groningers.

Morgen sluit het ophalen van ideeën. Met als resultaat: al meer dan 750 ideeën, die door de Groningers zelf ingestuurd zijn. Prachtig.

Het team

Mijn team staat! Het programmabureau bestaat uit twaalf vooral jonge en zeer bevlogen en deskundige mensen die net als ik een enorme drive hebben om met Nationaal Programma Groningen een verschil te maken voor de provincie. We werken met volle overtuiging aan een beter Groningen. Nu zijn we zover dat we écht kunnen gaan bouwen.
Gemeenteraden en Provinciale Staten hebben de toedeling van de financiële middelen bekrachtigd en verschillende projecten kunnen worden uitgevoerd. Het voorbereiden van deze projecten is een behoorlijke klus waar gemeenten en de provincie hun handen vol aan hebben: plannen verder uitwerken, vergunningen aanvragen en doorrekenen. Daarbij is het onze taak dat projecten elkaar gaan versterken voor een grote impact in de regio. In 2020 zullen we ons vooral richten op het ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van deze projecten.

‘Een programma dat groeit’ zo luidt de titel van het bestuursakkoord. Ons eerste jaarverslag komt binnenkort uit en laat zien dat er groei is, dat de fundamenten zijn gelegd en dat we verder kunnen werken aan de Toukomst.”

Siem Jansen


Lees meer…