Terug naar nieuwsoverzicht

Toukomst: Groningers kunnen vanaf nu hun idee insturen

Op de nieuwe website Toukomst.nl kunnen alle Groningers die een goed idee hebben voor de toekomst van Groningen vanaf nu hun idee insturen. We stellen 100 miljoen euro beschikbaar voor ideeën die een grote bijdrage leveren aan thema’s als leefbaarheid en economie in de provincie. Het insturen van een idee kan tot halverwege maart 2020.

Directeur Siem Jansen: “Hoe meer Groningers van zich laten horen, hoe beter de plannen worden. Wat vinden we met elkaar dat Groningen nodig heeft? Dáár zijn we naar op zoek.”

Zo veel mogelijk ideeën
We hopen op de website Toukomst overladen te worden met ideeën voor de provincie. “We gaan de ideeën bundelen en samen met indieners grote projecten maken voor de toekomst”, zegt Siem Jansen.

Het gaat erom dat we erachter komen hoe Groningers, jong en oud, de toekomst zien en wat voor hen belangrijke onderwerpen zijn. We nodigen iedereen uit om mee te denken en te vertellen hoe het beter kan.

Tien Toukomstprojecten
Ook worden ideeën opgehaald tijdens de Toukomsttour: een team gaat hiervoor samen met studenten van de Hanzehogeschool in een busje de provincie in. Half maart zijn alle ideeën binnen. Dan gaan indieners van ideeën die elkaar versterken, met elkaar aan de slag om de ideeën te bundelen tot grotere projecten. Vervolgens bepalen Groningers met elkaar welke projecten worden gekozen, deze worden in juni 2020 bekend gemaakt.

Initiatiefnemers
Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen samen met West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) en organisaties uit de provincie Groningen.


Lees meer...

Lees meer

Het eerste jaarverslag

In 2018 en 2019 hebben in totaal honderd projecten een bijdrage ontvangen vanuit Nationaal Programma Groningen. Het gaat om een investering van bijna 128 miljoen euro.

Lees meer

Impulsloket geopend

Voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en kleine ondernemers in onze provincie is vanaf vandaag het Impulsloket geopend! Hier kun je terecht met een goed idee waar net even een grotere investering voor nodig is.

Lees meer

Totaal 900 ideeën voor Toukomst

Toukomst heeft in totaal 892 ideeën voor de toekomst van Groningen opgeleverd. Siem Jansen spreekt van een groot succes: ”Onze verwachtingen waren hooggespannen, maar die zijn zelfs overtroffen".