Uitsnede van het Toukomstbeeld

Toukomstbeeld

Het Toukomstbeeld is een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040. Dit beeld is gebaseerd op alles wat er in het eerste jaar Toukomst is gedaan.

Een belangrijke basis vormen de 900 idee├źn die Groningers hebben ingestuurd en de gesprekken die in 2020 gevoerd zijn. Het beeld is ontwikkeld door West 8, een bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur en mede-initiatiefnemer van Toukomst.

Het Toukomstbeeld schetst letterlijk een blik vanuit Groningers op de toekomst van hun provincie met bijbehorende stellingen en aandachtspunten.

Inspiratie voor het maken van plannen

In het beeld zijn de zeven Groninger landschappen verwerkt. De provincie, gemeenten en waterschappen kunnen dit beeld gebruiken ter inspiratie bij het maken van hun visies en plannen. Je kunt er doorheen scrollen en het in- en uitzoomen om het te bekijken.