Projecten informatie

Vooruitlopend op het vaststellen van de kaders voor Nationaal Programma Groningen is in 2018 en 2019 geld beschikbaar gesteld voor projecten die op korte termijn kunnen starten. Deze projecten dragen bij aan de toekomst van Groningen en sluiten aan bij de thema’s leefbaarheid, energie en economie.

2018
In 2018 is 50 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een deel van dit geld is besteed aan het leefbaarheids- en erfgoedprogramma en het trainen van wijkteams voor ondersteuning bij sociale, mentale en gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen. Ook projecten rond aardgasloze wijken, waterstofbussen en een testcentrum voor waterstof kregen een bijdrage uit Nationaal Programma Groningen. Daarnaast is geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van eerdere besluiten, zoals de duurzame aanpak van vliesgevelwoningen. Tot slot wordt een deel van het geld besteed aan de inrichting van Nationaal Programma Groningen en om met inwoners, bedrijven en organisaties in de regio in gesprek te gaan over de toekomst van Groningen.

2019
In maart 2019 is afgesproken dat de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied de ruimte krijgen om samen met inwoners projecten uit te werken die nog in 2019 kunnen beginnen. Te denken valt aan stads- en dorpsvernieuwingsprojecten. Elke gemeente kan in 2019 tot een maximum van 15 miljoen euro aan voorstellen insturen. Ook voor de provincie Groningen is 15 miljoen beschikbaar om met Groningers projecten uit te werken. Bijvoorbeeld het omscholen en opleiden van installateurs in de energietransitie, de projecten ‘Samen ZONder asbest’ en ‘Zon op alle daken’ en een pilot voor natuurinclusieve landbouw. Voor deze aanvragen is in totaal 120 miljoen euro (acht keer 15 miljoen) beschikbaar. De volgende projecten kunnen inmiddels van start:

Programmakaders
De verwachting is dat eind 2019 de voorwaarden waar projecten aan moeten voldoen definitief zijn.