September 2020

De afgelopen maanden hebben ruim 200 Groningers met veel energie op het project Toukomst samengewerkt. Ze hebben de 900 ingestuurde ideeën voor Toukomst gebundeld tot 59 vernieuwende en creatieve projecten.