Mei 2019

De 38 projecten die zijn beoordeeld door het bestuur kunnen starten! Verder zijn er afspraken gemaakt over het toekomstbeeld en het dagelijks bestuur.