Juni 2019

De dertien projecten die beoordeeld zijn door het bestuur ontvangen een bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen. Ook is gesproken over het programmakader.