April 2022

Zoë vertelt over haar eerste traineeopdracht, vier nieuwe projecten én een interview over de Landschapswerkplaats. Ook adviseerde de beoordelingscommissie over de voortgang van ons programma. Tijdens de online Fondsenmiddag hielpen we Groningers op weg met hun idee en we spraken initiatiefnemers van het Toukomstproject Route 2040.