Juli 2021

De eerste Toukomstprojecten zijn beoordeeld door de onafhankelijke beoordelingscommissie en goedgekeurd door het bestuur. Negen projecten kunnen van start.