Panelleden Jeroen en Peter
Fotografie: Jacco van der Zwan

“Zolang wij als panel nog iets kunnen betekenen, blijven we aangehaakt”

In 2020 reageerden Groningers massaal op de oproep van Toukomst om hun vernieuwende, creatieve en slimme ideeën te delen voor de toekomst van onze provincie. En wat een respons volgde! In totaal ontvingen we 900 verschillende ideeën: variërend van landschap tot cultuur en van economie tot leefbaarheid. Vervolgens zijn alle 900 ideeën door ruim 200 Groningers beoordeeld en gebundeld tot grote projecten. “En toen kwamen wij in actie”, vertellen Peter de Haan en Jeroen Wever, leden van het Toukomstpanel.

Het Toukomstpanel is in 2021 in het leven geroepen om het bestuur van Nationaal Programma Groningen te adviseren over de projecten. “Vanuit Toukomst was er 100 miljoen euro te verdelen. Wij als panel hadden de nobele taak om ervoor te zorgen dat het geld op een effectieve en eerlijke manier werd toegewezen aan de projecten met het grootste potentieel voor de provincie Groningen”, aldus Peter.

“Toukomst was echt iets unieks. Helemaal van en voor Groningers. Alles, van het indienen van ideeën tot de beoordeling en uitvoering, lag in handen van de inwoners zelf.”

PETER DE HAAN

Van en voor Groningers

Bij de start bestond het Toukomstpanel uit twintig willekeurig gekozen Groningers. Jeroen was heel blij toen zijn naam uit de hoge hoed kwam: “Als rasechte Groninger vond ik het geweldig om mee te kunnen denken over de toekomst van onze provincie.” Peter voelde hetzelfde: “Toukomst was echt iets unieks. Helemaal van en voor Groningers. Alles, van het indienen van ideeën tot de beoordeling en uitvoering, lag in handen van de inwoners zelf.”

Na de kennismaking met panelleden onderling begon het echte werk voor het Toukomstpanel. “Onze taak was om de beste ideeën te kiezen en het bestuur te adviseren over welke projecten er uitgevoerd moesten worden”, legt Peter uit. “We hadden veel plezier tijdens het lezen van alle inzendingen. Het was een wirwar aan uiteenlopende ideeën”, zegt Jeroen enthousiast.

“Als rasechte Groninger vond ik het geweldig om mee te kunnen denken over de toekomst van onze provincie.”

JEROEN WEVER

Panelbijeenkomsten

De projecten werden beoordeeld op creativiteit, haalbaarheid en hoe goed ze voor Groningen waren. “Het ene idee was heel uitgebreid met veel achtergrondinformatie en het andere idee paste op 1 A4. Ieder idee beoordeelden we persoonlijk. Tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten bespraken we onze lijstjes om uiteindelijk tot een gezamenlijke conclusie te komen”, vult Jeroen aan.

Volgens het duo zaten er veel out of the box ideeën tussen. “Je krijgt vanuit inwoners hele andere ideeën dan dat je er een ambtenaar over laat nadenken. Dat vond ik tof. Uiteindelijk hebben we de keuze van de projecten weloverwogen gemaakt. Dat leverde uiteenlopende projecten op, met verschillende invalshoeken en doelen”, aldus Jeroen.

Waardevol werk

Het bestuur volgde het advies van het Toukomstpanel op. “Dat bevestigde dat we echt waardevol werk hadden verricht,” zegt Peter. Uit de 900 inzendingen koos het panel 44 projecten die ze aanbevolen om uit te voeren. Een extern bureau onderzocht nog de haalbaarheid en het financiële plaatje. Nu, 3 jaar later, zijn veel projecten in uitvoering. “We hielden regelmatig bijeenkomsten om de voortgang te bespreken. Sommige projecten verliepen vlot, andere hadden meer tijd nodig.

PETER DE HAAN

Vandaar dat het Toukomstpanel met name in het begin nog de vinger aan de pols bij de projecten heeft gehouden. “Zo zijn er projecten gestopt, waardoor er geld vrijkwam om dit weer bij een ander project onder te verdelen. We zijn niet iedere seconde bij de voortgang van alle projecten betrokken geweest. Dat is ook niet te doen. Wel kregen we af en toe een overzicht met de status van de projecten of werden er dagen georganiseerd waar we langs zijn gegaan. Zoals bijvoorbeeld de expositie van EPIQ of de Landschapswerkplaats”, aldus Peter.

Groninger trots

En juist dat stuk vond Peter interessant. “Je bent van het begin en van dichtbij betrokken geweest bij de projecten. Dan wil je ook de vorderingen weten.” Voor zowel Peter als Jeroen heeft het Toukomstpanel veel gebracht. “Naast dat het een interessant proces was, ben je ook meer op de hoogte dan de gemiddelde burger. Ik merk dat er af en toe negatieve verhalen in het nieuws komen, maar er worden met name heel veel mooie dingen gedaan. We hebben geweldige projecten in de provincie. Dat wij daaraan hebben mogen bijdragen, vergroot voor mij het Groninger gevoel van trots.”

Jeroen sluit zich daarbij aan. “En ik vond het ook heel interessant om te weten hoe de zaken lopen binnen de ambtelijke molen. Het heeft me een groter netwerk gebracht, met organisaties en instanties, waar ik in de toekomst nog wat aan kan hebben.”

Toukomst van het panel

Het Toukomstpanel blijft nog even bestaan, maar hun rol zal veranderen. “Hoe en wat, dat weten we nog niet. We evalueren regelmatig. Zolang wij als panel nog iets kunnen betekenen, blijven we aangehaakt.” Peter en Jeroen zijn allebei blij dat ze hebben meegedaan en zouden het zo weer doen. “Het was een geweldige ervaring.”


Lees meer…