Portretfoto van Burgemeester Adriaan Hoogendoorn

“De negatieve spiraal doorbreken, daar zijn veel van onze projecten op gericht”

De projecten van Hart voor Midden-Groningen zijn pas een paar jaar bezig, maar burgemeester Adriaan Hoogendoorn is al tevreden met de eerste resultaten. “Het zijn mooie stappen om met de inwoners te werken aan verbeteringen op sociaal gebied, niet alleen op korte termijn, maar zeker ook de komende jaren.”

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is lid van het bestuur binnen ons programma en behartigt daarmee ook de belangen van de gemeente Midden-Groningen. Hij maakt zich sterk voor de sociaal-economische positie van de inwoners, naast meer werkgelegenheid in de regio. “Meer banen is prima, maar er is meer nodig en zeker in een gebied zoals dit: een gemeente waar veel sociale problematiek en ook armoede is. Dan moet er meer gebeuren en kun je niet volstaan met alleen maar het creëren van banen. Het is ook de keerzijde van de medaille van de aardbevingsproblematiek. De ellende van de gaswinning moet sowieso worden opgelost, de schade moet worden hersteld en de huizen versterkt. Maar er is meer voor nodig om dit gedeelte van Groningen een goede toekomst te geven. Nationaal Programma Groningen is bedoeld om, ter compensatie van de ellende, meer te investeren in een betere toekomst voor de inwoners van dit aardbevingsgebied.”

Veel problemen worden van generatie op generatie overgedragen. En om dat te doorbreken heb je gewoon tijd nodig.

Armoede is groot

Hoogendoorn legt uit dat de aanpak van de sociale problemen hard nodig is. “Volgens de cijfers is armoede een groot probleem in onze gemeente. Landelijk leven één op de vijf adressen op of onder de armoedegrens. Bij ons is dat één op de twee en een half. Dat is het dubbele. Je ziet ook veel leerlingen die van school komen zonder diploma. Maar ook zaken als kindermishandeling en andere problemen achter de voordeur komen te veel voor. We moeten vooral investeren in sociale duurzaamheid. Zo vat ik het altijd samen. Dat betekent dat dit geen projecten zijn die we na twee of drie jaar alweer stoppen. Want dan bereik je niks. Veel problemen worden van generatie op generatie overgedragen. En om dat te doorbreken heb je gewoon tijd nodig. Daarom is het zo belangrijk dat we vanuit Nationaal Programma geld krijgen voor een langdurige aanpak. Gedurende tien jaar kunnen we met het geld dat we krijgen vanuit Den Haag flink investeren. En met de uitkomst van de parlementaire enquête hebben we goede hoop dat we de projecten langdurig kunnen voortzetten of omzetten naar bestaand beleid. Met Nij Begun garandeert het kabinet ons voor 30 jaar lang geld voor de aanpak van sociale en economische problematiek.

We proberen veel aandacht te geven aan de hardnekkige sociale problematiek in onze regio. In onze gemeente hebben we een kredietbank en dat zegt al heel veel. Er zijn niet veel gemeenten die dat hebben. En dat is geen luxe. Het is gewoon noodzaak, vanwege de samenstelling van de bevolking en de grote aantallen mensen die in die slechte positie verkeren. Hetzelfde geldt voor de BWRI (Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen). Dat een gemeente zelfstandig een sociale werkvoorziening heeft en een re-integratiebedrijf, is veelzeggend. Nogmaals geen luxe maar pure noodzaak!”

We willen mensen niet aan hun lot overlaten.

Mensen niet in de steek laten  

“We zien een categorie mensen die langdurig in de bijstand zitten, die het door allerlei oorzaken niet meer lukt om aan regulier werk te komen. Wij willen hen niet aan hun lot overlaten en we blijven bezig met de vraag hoe we die mensen toch zo veel mogelijk kunnen laten participeren in de samenleving. En dat is vooral noodzakelijk voor de daaropvolgende generatie, die in die omstandigheden opgroeit en dus heel erg het gevaar loopt dezelfde kant op te gaan. Om vooral die negatieve spiraal te doorbreken en dat te voorkomen. Daar zijn veel van onze projecten op gericht. En daarvoor is een lange adem nodig!”

Tijd voor Toekomst, een prachtig voorbeeld

Adriaan Hoogendoorn is nauw betrokken bij de projecten van Hart voor Midden-Groningen. Hij noemt ‘Tijd voor Toekomst’ voor de basisschoolleerlingen, als één van de mooie voorbeelden. “We zijn gestart met scholen in de zwakkere wijken. We hoorden dat de leerkrachten zelf een uitje organiseerden met de bus of wat auto’s naar Termunterzijl naar een museum. Wat blijkt: heel veel kinderen zijn nog nooit in een museum geweest. Of zelfs nooit buiten Hoogezand.

Burgemeester Hoogendoorn bij de start van Dorps- en wijkplannen in Kolham

Tijd voor Toekomst biedt niet alleen veel op inhoud, zoals bijspijkeren op de vakken als rekenen en taal. Het geeft kinderen ook een breder beeld van wat het leven te bieden heeft. Omdat ze ook de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen in de sfeer van dans, muziek, sport en cultuur, bijvoorbeeld het bezoek aan een museum. Hierdoor worden bij de kinderen ook andere interesses gewekt en andere vaardigheden en kwaliteiten ontwikkeld.

Een ander positief voorbeeld is de kind-ouder-begeleider. Die is speciaal op de school met de vraag: hoe gaat het met het kind? We zien daar de positieve effecten van. Als iets niet goed gaat met het kind gaat de begeleider hiermee aan de slag. Daar komt soms behoorlijk wat achterweg, vaak over de thuissituatie. Waar ze dan samen met de ouders verder mee aan de slag gaan.”

Jongerenwerk erg belangrijk

Ook over Jongerenwerk+ is Hoogendoorn erg enthousiast. “Je moet niet vergeten dat veel van deze kinderen en jongeren leven in kapotte gezinnen. Niet alleen wanneer er sprake is van een echtscheiding, maar vaak ook in de zin dat er veel meer speelt. Denk aan zware schulden, alcohol- of drugsverslaving, gokken of wat dan ook. Thuisprostitutie komt ook veel voor in onze gemeente. Maar ook criminaliteit. Er zijn ook jeugdgroepen waarvan we weten dat ook de ouders wel wat op de kerfstok hebben. Dus als je in zo’n omgeving opgroeit is de kans best groot dat je de mist ingaat. Als er veel armoede thuis is en je wilt wat bijverdienen? Het snelle geld verdien je gemakkelijker als drugskoerier dan dat je vakken gaat vullen in de supermarkt. Maar let op! Je komt er dan nooit meer vanaf. En de leeftijd waarop jongeren in de criminaliteit komen wordt steeds lager, eerst was het 15 á 16 jaar, maar nu zie je al kinderen van de basisschoolleeftijd.”

Aanpak en voorkomen van criminaliteit

“In algemene zin en dat is gekoppeld aan mijn portefeuille ‘openbare orde en veiligheid’ willen we steeds meer van repressie naar preventie. Want voorkomen is beter dan genezen. Repressie zal noodzakelijk blijven. Dus wat aangepakt moet worden, wordt ook daadwerkelijk aangepakt. En dat is hier ook nodig. Er is best veel drugscriminaliteit bijvoorbeeld, maar ook mensenhandel. Dat is gewoon niet oke. Dan moet je grenzen stellen en ingrijpen. Maar je wilt veel liever voorkomen dat mensen dat pad opgaan, liever preventie. Daarom ben ik heel blij met het project IJsberg. Er is ontzettend veel armoede en ook kleine armoede met veel mensen die diep in de schulden zitten. En met het project IJsberg waarbinnen het team Eropaf werkt, wat een fantastische naam vind ik dat trouwens, hebben we steeds meer de mogelijkheid om gegevens te krijgen over de financiële situatie waarin mensen verkeren. Dus we weten wat er aan de hand is en bij wie. Het staat of valt natuurlijk met de bereidheid van mensen zelf om mee te werken, maar we bieden onze hulp aan om te voorkomen dat mensen helemaal in het moeras wegzakken. – Kunnen we je helpen? – daarmee moet je beginnen, mensen als volwaardig te benaderen. Heel cruciaal. En hen de eigen verantwoordelijkheid te laten. Dwang helpt gewoon niet. Je moet beginnen met die positieve benadering.”

Het lijkt misschien dat alle projecten los van elkaar staan, maar er zit een rode draad doorheen.

Verbeter de veiligheid

“We proberen steeds meer projecten met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld het project ‘Verbeter de veiligheid in Midden-Groningen’, gericht op de wijken waar de grootste problematiek zichtbaar is. Dat je daar samenwerkt met elkaar: de wijkagenten, de BOA’s, de jongerenwerkers, de sportcoaches, de bewoners en de buurtorganisaties. De veiligheidsregisseur bevordert de samenwerking. Het lijkt misschien dat alle projecten los van elkaar staan, maar er zit een rode draad doorheen. En dat is proberen mensen zo positief mogelijk te benaderen. En de kans te bieden om zichzelf positief te ontwikkelen en ze daarbij waar mogelijk te ondersteunen.”

We moeten het samen doen

“Dat is voor mij wel de onderliggende drive. Er is in deze streek veel de neiging om te kijken naar de overheid. Maar wil je succesvol zijn dan moet je het toch echt met elkaar doen als samenleving. De overheid alleen gaat het niet redden. Je moet meer zélf doen, met steun van de overheid. Ik zeg altijd: samenleven is een heel mooi woord, maar is ook een werkwoord. Willen we een mooie samenleving hebben, dan moeten we samen hard werken om dat voor elkaar te krijgen. En met de projecten van Hart voor Midden-Groningen zetten we daarmee een goede stap in die richting. Daar heb ik het volste vertrouwen in!”


Lees meer…