Portretfoto van Mirjam Wulfse

Mirjam Wulfse neemt afscheid als bestuurslid: “Altijd investeren in de toekomst”

Mirjam Wulfse neemt afscheid als bestuurslid bij Nationaal Programma Groningen. Ruim vier jaar vervulde ze die rol vol enthousiasme. Haar inzet en betrokkenheid toonde ze al veel langer, als Statenlid. Hoe heeft ze de afgelopen periode ervaren? Waar is ze trots op? Welke adviezen wil ze meegeven aan de rest van het bestuur? Mirjam Wulfse blikt terug op haar periode als bestuurslid.

“Als Statenlid was ik al bezig met de kansen die uit de aardbevingsellende voortkwamen. Samen met Jan Hein Mastenbroek van de SP was ik vanuit de Staten bezig met de opzet en inrichting van Nationaal Programma Groningen. Het is heel mooi dat ik er als gedeputeerde ook aan kon bijdragen. Ik geloof heilig in het creëren van kansen voor Groningen en ben trots op het nationaal programma en de onafhankelijke toetsing van onze besluitvorming. Ook voor dat laatste hebben Jan Hein en ik ons hard gemaakt. Onafhankelijke toetsing is altijd goed. Het zorgt voor besluitvorming die op lange termijn goed is voor de regio, los van belangen van bestuursleden. De adviezen van de beoordelingscommissie worden ook altijd opgevolgd.”

Trots

“Het meest trots ben ik dat het uiteindelijk gelukt is en op de resultaten van de laatste twee jaar. Het eerste jaar hebben we met ‘lichte toetsing’ waar mogelijk al kleinere gemeentelijke verzoeken ingewilligd. Inmiddels zijn er in het provinciale thematische programma veertig onderdelen uitgezet en 39 daarvan zijn heel goed verlopen. De provincie moest zorgen voor co-financiëring: van acht miljoen euro is met binnengehaald geld tachtig miljoen euro gemaakt om te investeren. Allemaal voor de toekomst. Ik begrijp dat mensen die nog in aardbevingsellende zitten minder belangstelling hebben voor grotere programma’s en bijvoorbeeld de ontwikkeling van Groningse waterstofeconomie. Daarom moeten we steeds uit blijven dragen dat het allebei nodig is: we moeten de dagelijkse zorgen wegnemen én we moeten ervoor zorgen dat Groningen op de lange termijn ook voor onze kinderen welzijn en welvaart biedt.”

Advies

Wat is je advies aan je opvolger en de rest van het bestuur? “Communicatie! Blijf communiceren met de mensen waar het om gaat. Beeldvorming is enorm belangrijk geworden. Laat zien wat we doen en waarom. Laat zien wat er goed gaat. Wat leveren de investeringen op korte en lange termijn op? Draag uit dat we trots mogen zijn. We zijn bescheiden, maar we zijn innovatief. Dat laatste mogen wijzelf én de rest van Nederland best weten!”


Lees meer…