Decoratieve afbeelding van een man en een vrouw die samen op een bankje iets aan het overleggen zijn

Organisaties: maak gebruik van het Verbindingsfonds

Organisaties die innovatieve projecten hebben om mensen aan het werk te krijgen, te houden en een leven lang te ontwikkelen, kunnen gebruik maken van het Verbindingsfonds. Het doel van het fonds is zoveel mogelijk mensen mee te laten doen op de arbeidsmarkt. De provincie Groningen stelt hiervoor vanuit het provinciaal programma € 500.000 beschikbaar. Organisaties met goede ideeën roept de provincie op om zich te melden.

Eerdere projecten

Het fonds is twee keer eerder opengesteld en heeft daarbij drie projecten opgeleverd. Het gaat om een project waarbij oudere werknemers, in aanloop naar hun pensioen, een carrière-switch maken door kansarme jongeren te begeleiden en daarbij loopbaanbegeleiding krijgen. Het andere project helpt mensen in de bijstand weer aan werk door belemmeringen weg te nemen. Het derde project leert werkzoekenden ICT-basisvaardigheden om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Voor deze projecten is in totaal ruim € 200.000 uitgekeerd.

Subsidie om Groningers aan het werk te krijgen, te houden en een leven lang te ontwikkelen gaat weer open.

Samenwerking tussen organisaties

Iedere organisatie kan in aanmerking komen voor een subsidie. Voorwaarde is een samenwerking met een organisatie op een ander werkterrein. Ook moet het gaan om vernieuwende plannen om een leven lang ontwikkelen te stimuleren. Bijvoorbeeld sportorganisaties die ideeën hebben over hoe zij, samen met bedrijven, jongeren aan het werk kunnen helpen. Of organisaties die de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers willen vergroten door hen samen met een jongerenorganisatie een rol te geven bij de scholing van werkzoekenden.

Plan maken

Organisaties kunnen een subsidie van maximaal € 100.000 aanvragen. Hiervoor moeten ze samen met een organisatie op een ander werkterrein een plan indienen en zelf de helft van de kosten dragen. Een andere voorwaarde is dat minimaal 25 mensen hiervan profiteren, bijvoorbeeld door scholing of versterking van hun positie op de arbeidsmarkt.

Een aanvraag insturen?

Organisaties kunnen aanvragen van 10 oktober tot 6 november 2022 insturen. Van 13 februari tot 12 maart 2023 is de volgende gelegenheid om een plan in te sturen.


Lees meer…