Jaarverslag 2021: de belangrijkste resultaten en momenten

Voor ook wij beginnen aan de zomervakantie blikken we nog even terug op 2021. Dat doen we in ons jaarverslag, dat onlangs vastgesteld is door het bestuur. In vogelvlucht nemen we je mee in de belangrijkste momenten en resultaten van het afgelopen jaar.

Plannen van én met Groningers waarmaken

De lokale betrokkenheid onder Groningers bij plannen voor de toekomst van hun provincie is groot. Dat heeft Toukomst, het grootste participatietraject ooit in Nederland, ook in 2021 laten zien. Maar liefst 191 Groningers werken aan 44 Toukomstprojecten, waarvan vorig jaar 28 al konden starten. Ook deden onderzoekers van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool in Groningen een evaluatieonderzoek naar het besluitvormingsproces van het Toukomstpanel. De conclusie: de inzet van het Toukomstpanel was gedurfd, maar het pakte goed uit. Het Toukomstpanel heeft daadwerkelijk de keuzes gemaakt over welke projecten we gaan ondersteunen.

Infographic met cijfers over 2021

Veel reuring rondom projecten

Aan 49 nieuwe projecten van gemeenten en de provincie stelde het bestuur een bijdrage beschikbaar. Gezamenlijke projecten van bedrijven, organisaties en overheden, waar 373 partners bij betrokken zijn. Verder kwam er in 2021 steeds meer reuring rondom projecten die al goedgekeurd waren en van start gingen. Niet alleen van gemeenten en de provincie, maar ook projecten die een bijdrage kregen vanuit Loket Leefbaarheid en het Impulsloket. Naast het programma Toukomst zijn de lokale programma’s van gemeenten Oldambt en Eemsdelta goedgekeurd en gestart.

Infographic met cijfers over 2021

Imago van Groningen

Op de gebieden economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat doen de Groninger gemeenten het minder goed dan vergelijkbare gemeenten in Nederland. Dit bleek uit de resultaten van de nulmeting en de eerste monitorrapportage over de voortgang van Nationaal Programma Groningen. Door de onderzoeken ontstond ook een gevoel van urgentie om het imago van Groningen te verbeteren. Daarom startte in 2021 een traject over merkmanagement en ‘placebranding’ (door een buurt, stad of regio als sterk merk te positioneren en ervoor te zorgen dat het aantrekkelijk is en blijft).

Ideeën van Groningers verder helpen

Tijdens online Fondsenmiddagen brachten we mensen, ideeën en geld bij elkaar. Groningers die nog financiering zochten, presenteerden hun idee aan adviseurs uit de regio en aan regionale en landelijke fondsen. Zij gaven tips en hielpen initiatiefnemers op weg.

Trainees begonnen aan hun eerste klus

We lanceerden ons eigen traineeprogramma om gemeenten en de provincie te ondersteunen bij het uitvoeren van hun lokale programma’s. Én om talent in Groningen iets te bieden, ze te enthousiasmeren voor de regio en ze hier te houden. De komende twee jaar doen zij ervaring op tijdens verschillende klussen op drie verschillende werkplekken.

Als team hebben wij hier een bijdrage mogen leveren aan deze resultaten, daar zijn we trots op. Na de zomer gaan daar zeker mee door. Voor nu een fijne vakantie!

Siem, Gert-Jan, Anna, Marloes, Sandra, Johannes, Britta, Marloes, Ingrid, Esther, Jaïra, René, Jorien, Patty, Joren, Sandra en Hetty


Lees meer…