Portretfoto van Geerte Boven

“Ieder kind in Groningen verdient een kansrijke toekomst”

Wist je dat in Groningen – en dan vooral in Oost-Groningen en de stad – veel kinderen in armoede opgroeien? En dat dit bijna automatisch betekent dat deze kinderen minder kansen in het leven krijgen dan andere kinderen? Het Toukomstproject ‘Kansen voor kinderen Groningen’ is gericht op het structureel terugdringen van de armoede in de hele provincie Groningen en daarmee op het vergroten van de kansen voor kinderen. Programmamanager vanuit CMO STAMM Geerte Boven is er duidelijk over: “Ieder kind moet kunnen meedoen aan de maatschappij”.

“Het is onacceptabel dat er zoveel kinderen in onze provincie in armoede opgroeien”, vindt Geerte. “Daarom willen we met dit programma gezinnen ondersteunen om structureel uit armoede te komen. De verschillen zijn nu gewoonweg te groot. We weten bijvoorbeeld dat kinderen die in armoede opgroeien minder kansen hebben in het leven dan kinderen uit welvarende gezinnen. Opgroeien in armoede heeft een schadelijk effect op de ontwikkeling van kinderen, mede omdat stress een steunende en stimulerende opvoeding in de weg staat. Dit kan leiden tot slechtere schoolprestaties, probleemgedrag en op termijn een verhoogde kans op armoede en sociale uitsluiting als volwassene. Daarnaast zien we dat kinderen die in armoede leven minder vaak deelnemen aan sociale activiteiten, zoals sport en kinderfeestjes. Dat moet anders. Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen en op een zorgeloze manier mee kunnen doen aan de maatschappij.”

Het is onacceptabel dat er zoveel kinderen in onze provincie in armoede opgroeien, daarom willen we met dit programma gezinnen ondersteunen om structureel uit armoede te komen.

Innovatieve aanpak

Vijfhonderd Groninger gezinnen ontvangen de komende jaren ondersteuning. Geerte: “Dit doen we met een innovatieve aanpak op basis van intensieve ondersteuning door een buddy met ervaringsdeskundigheid en het bieden van maatwerk. In onze aanpak is het gezin leidend. Bij de start staan rust en bestaanszekerheid en het ontwikkelen van een perspectief voor de toekomst centraal. Het uiteindelijke doel is de maatschappelijke participatie te vergroten en waar mogelijk via scholing en betaald werkt financieel onafhankelijk te worden.”

Ervaringsdeskundige buddy

Alle gezinnen die aan Kansen voor kinderen Groningen meedoen krijgen ondersteuning van een deskundige buddy die uit eigen ervaring weet hoe het is om in armoede te leven. Geerte: “Deze buddy is de brug tussen de realiteit van het gezin en het systeem. Gezinnen lopen vaak vast door alle regels en wetten die Nederland telt; ze vinden de juiste wegen niet meer, waardoor ze steeds verder in de problemen komen. Een buddy begeleidt de gezinnen om stappen te zetten uit armoede.”

Een buddy begeleidt de gezinnen om stappen te zetten uit armoede.

De Doorbraakmethode

Geerte: “We gaan aan de slag met de Doorbraakmethode®, die in andere delen van Nederland al mooie resultaten oplevert. We kijken bij ieder gezin wat prioriteit heeft en wat voor hén de beste aanpak is om stappen te kunnen zetten richting een betere toekomst. Maatwerk dus. Met de Doorbraakmethode doorbreken we samen met de gezinnen zelf de neerwaartse spiraal.”

We kijken bij ieder gezin wat prioriteit heeft en wat voor hén de beste aanpak is om stappen te kunnen zetten richting een betere toekomst. Maatwerk dus.

Lokale plannen

Met de bijdrage van Toukomst kan “Kansen voor kinderen Groningen” van start, daarnaast wordt er cofinanciering gezocht. Het is de bedoeling dat de eerste gezinnen begin 2022 geholpen worden. Hoe lang een traject duurt, varieert per gezin; met een looptijd van één tot drie jaar. Per gemeente wordt een lokaal uitvoeringsplan gemaakt met lokale partners. “Ook dat is maatwerk”, vertelt Geerte, “want in iedere gemeente kunnen weer andere problemen spelen, en er kunnen weer andere initiatieven zijn die zich al bezighouden met het thema armoede. Daar sluiten we graag bij aan. Door daarnaast provinciaal een lerend netwerk te vormen met alle betrokkenen brengen we een beweging op gang die zorgt voor het structureel doorbreken van armoede in de regio.” Geerte is enthousiast. “Ik geloof écht dat het anders kan in onze provincie. Met elkaar maken we de weg vrij voor deze gezinnen, zodat ze weer richting kunnen geven aan hun toekomst. ”

Kansen Kinderen Groningen is een programma van professionele- en vrijwilligersorganisaties en gemeenten in Groningen. CMO STAMM, kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe, zorgt voor het programmamanagement van het project.


Lees meer…