Decoratieve foto van kinderen die aan het knutselen zijn in Loppersum

Groen licht voor zes nieuwe Toukomstprojecten

De volgende zes van de in totaal 44 Toukomstprojecten kunnen van start. Projecten in verschillende sectoren verspreid over de hele provincie. In januari heeft het Toukomstpanel, bestaande uit twintig Groningers, ons bestuur geadviseerd om voor deze projecten een bijdrage beschikbaar te stellen. De initiatiefnemers zijn sindsdien druk bezig geweest om hun projecten uit te werken. Het bestuur heeft nu groen licht gegeven. In totaal gaat het om 6,87 miljoen euro van de beschikbare 100 miljoen van Toukomst.

Arts in Health Groningen

“In het project Arts in Health Groningen (bijdrage 1 miljoen euro) werken patiënten en zorgmedewerkers samen met speciaal opgeleide kunstenaars aan hun eigen kunst. Dit doen ze in ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Groningen. Als je creatief bezig bent, spreek je het deel van jezelf aan dat niet ziek is, het deel dat gezond en hoopvol is”, aldus Ferdinand Lewis en Kirsten Krans, initiatiefnemers van het project Arts in Health Groningen.

Als je creatief bezig bent, spreek je het deel van jezelf aan dat niet ziek is, het deel dat gezond en hoopvol is.

FERDINAND LEWIS EN KRISTEN KRANS, INITATIEFNEMERS

Filosofie op het vmbo

“Kritisch durven nadenken en meningen kunnen onderbouwen is een belangrijke vaardigheid in onze maatschappij. Elke leerling in Groningen zou de kans moeten krijgen om dit te leren. Met het project Filosofie op het vmbo (bijdrage € 55.000) gaan we de kansongelijkheid in het onderwijs tegen door filosofie ook beschikbaar te maken voor vmbo-leerlingen”, aldus Eva-Anne Le Coultre, initiatiefnemer van Filosofie op het vmbo.

Kansen voor kinderen Groningen

Geerte Boven, programmamanager Kansen voor Kinderen Groningen (bijdrage 5 miljoen euro): “Het is onacceptabel dat er zoveel kinderen in onze provincie in armoede opgroeien. Daarom willen we gezinnen ondersteunen om structureel uit armoede te komen. In onze aanpak is het gezin leidend. Met de inzet van een buddy met ervaring met armoede willen we de gezinnen weer regie geven over hun toekomst. Met maatwerkoplossingen maken we de weg daarvoor vrij.”

Het is onacceptabel dat er zoveel kinderen in onze provincie in armoede opgroeien.

GEERTE BOVEN, PROGRAMMAMANAGER

Touripedia

Bouke Nielsen, één van de initiatiefnemers van Touripedia (bijdrage € 140.000): “Touripedia is een digitale ladekast die gevuld is met gratis informatie over de toeristische sector in de provincie Groningen. Appmakers, horecabazen, consumenten of wie dan ook kunnen er vrij rondsnuffelen. Wie straks bijvoorbeeld een dagje naar Winsum wil, ziet in één oogopslag waar elektrische fietsen en oplaadpunten te vinden zijn, ziet de beschikbare tafels in de restaurants en ontdekt evenementen in de buurt. Toeristen en ondernemers vinden elkaar makkelijk en profiteren daar beiden van. Voordat we echt invulling geven aan Touripedia doen we eerst een voorbereidend onderzoek waarin we uitzoeken wat er nodig is om de vrijetijdssector in Groningen verder te helpen.”

Kruidenrijke Toukomst voor weidevogels

“Een kruidenrijk grasland is voor weidevogels heel belangrijk. De kruiden zorgen voor meer biodiversiteit en meer insecten, die weer belangrijk zijn voor jonge vogels. Wij helpen boeren en terreinbeheerders van natuurgebieden om van hun land een kruidenrijke plek te maken. Zo kan de populatie grutto’s, kieviten en andere weidevogels groeien”, aldus Liesbeth de Haan, één van de initiatiefnemers van Op weg naar een Kruidenrijke Toukomst voor weidevogels (bijdrage € 50.000).

Een kruidenrijk grasland is voor weidevogels heel belangrijk. De kruiden zorgen voor meer biodiversiteit en meer insecten, die weer belangrijk zijn voor jonge vogels.

LIESBETH DE HAAN, INITIATIEFNEMER

Waddenburger

Een burger op basis van algen als alternatief voor ongezonde snacks. Dat is het idee achter het project Waddenbuger (bijdrage € 250.000). Initiatiefnemer Monique Schoondorp: “Algen zijn duurzaam en heel gezond, bevatten veel eiwitten, alleen vinden veel mensen dit niet zo lekker. Daarom heb ik de Waddenburger bedacht, die ik nu verder wil ontwikkelen. Het is een smaakvolle burger gemaakt van onder andere algen, noten en bonen. Het doel is dat Groningse bedrijven ’m gaan produceren en dat de Waddenburger uiteindelijk op sportevenementen en festivals wordt verkocht.”

Toukomstprojecten

In totaal zijn er nu 15 Toukomstprojecten goedgekeurd. Dit jaar komen daar nog een paar projecten bij. De rest wordt volgend jaar voorgelegd aan ons bestuur. De initiatiefnemers van deze projecten hebben nog wat meer tijd nodig om hun project verder uit te werken.


Lees meer…