Portretfoto van Mark de Vries

“Door experts in de klas werken de kinderen aan hun zelfvertrouwen”

Een politieagent in de klas. Met een advocaat naar de rechtbank. Een krant maken met een journalist. Een kleine greep uit wat leerlingen van groep 7 en 8 in de provincie Groningen te wachten staat als hun school meedoet aan het project ‘Nu leren wat later is’. Twee jaar lang krijgen de kinderen een dagdeel per week een gastles van een vakexpert. Dankzij de bijdrage van Toukomst kan dit voor steeds meer leerlingen mogelijk worden. Zo starten na de herfstvakantie een school in Farmsum en in Hoogezand met het project.

Vraag je aan een leerling uit groep 7 wat hij of zij wil worden, dan kan het antwoord zomaar astronaut zijn. Op die leeftijd hebben kinderen nog de overtuiging dat ze alles kunnen worden, weet Mark de Vries van Stichting IMC Weekendschool, de initiatiefnemer van het project. Met ‘Nu leren wat later is’ wil de stichting op steeds meer basisscholen haar methodiek in het reguliere onderwijs, doordeweeks, onder schooltijd, opnemen. “De leerlingen in groep 7 en 8 zijn op een leeftijd waarop ze heel geïnteresseerd zijn in de buitenwereld. Door ons programma leren ze hun plekje te vinden in de maatschappij. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat onze methodiek zorgt voor meer algemene kennis, zelfvertrouwen en motivatie. De bagage die we meegeven is waardevol voor alle kinderen, maar we beginnen waar het het hardst nodig is: op scholen met een hoge onderwijsachterstandsscore. Daar hebben we echt een grote impact met ons motivatiegerichte onderwijs.”

Een politieagent in de klas. Met een advocaat naar de rechtbank. Een krant maken met een journalist.

Duurzaam

De eerste lessen gingen ooit in 1998 van start in Amsterdam. In schooljaar 2019-2020 is de eerste basisschool in de provincie Groningen ermee begonnen: onder schooltijd als aanvulling op de standaardvakken. Vorig jaar is daar een school bij gekomen. Maar er is de ambitie om te groeien de komende vijf jaar. Mark: “De bijdrage van € 200.000 van Toukomst gebruiken we onder meer om uit te breiden naar nieuwe locaties in Groningen. Zo starten we na de herfstvakantie op twee nieuwe scholen: Farmsumerborg in Farmsum en StGerardus Majella in Hoogezand. Het is een duurzame investering. Wij bieden niet eenmalig iets aan, maar twee jaar lang wekelijks, met een leven lang natraject. Om het hele project te kunnen financieren, krijgen we ook bijdragen van grote fondsen, gemeentes en bedrijven.”

De bijdrage van € 200.000 van Toukomst gebruiken we onder meer om uit te breiden naar nieuwe locaties in Groningen. Zo starten we na de herfstvakantie op twee nieuwe scholen: Farmsumerborg in Farmsum en StGerardus Majella in Hoogezand.

Naar de rechtbank

Bij ‘Nu leren wat later is’ komen er vijftien vakgebieden aan bod, telkens een paar weken lang: van techniek en recht tot geneeskunde en zorg en welzijn. Mark: “De gastdocenten komen uit de regio. Bij recht komt er bijvoorbeeld een politieagent in de klas. Of een advocaat die samen met de kinderen een rechtszaak naspeelt. Of ze gaan samen naar de rechtbank. Bij journalistiek maken de leerlingen bijvoorbeeld zelf een krant met een journalist van Dagblad van het Noorden. Hoe is het om zo’n beroep te hebben en welke vaardigheden heb je nodig? De kinderen leren in de klas, maar gaan er ook vaak op uit met de gastdocent. Elk vak is een soort mini-afspiegeling van de werkelijkheid.”

De gastdocenten komen uit de regio. Bij recht komt er bijvoorbeeld een politieagent in de klas. Of een advocaat die samen met de kinderen een rechtszaak naspeelt. Of ze gaan samen naar de rechtbank.

Decoratieve foto van kinderen spelend bij de school Farmsumerborg

Lees meer…