Decoratieve foto van Kindcentrum Noord in Delfzijl

“Betere kansen voor kinderen in Delfzijl Noord”

portretfoto van Adolf Godlieb

Adolf Godlieb is directeur van Kindcentrum Noord en heeft een werkwijze ontwikkeld dat leidt tot betere schoolresultaten. “Wij geloven erin dat een intern aanbod van meer begeleiding in kleinere groepen op school én betrokkenheid van ouders leidt tot betere resultaten. En dat hebben we inmiddels ook bewezen. Leerachterstanden kunnen we met onze aanpak écht wegwerken.

Adolf Godlieb is directeur van Kindcentrum Noord en heeft een werkwijze ontwikkeld die leidt tot betere schoolresultaten. “Wij geloven erin dat een intern aanbod van meer begeleiding in kleinere groepen op school én betrokkenheid van ouders leidt tot betere resultaten. En dat hebben we inmiddels ook bewezen. Leerachterstanden kunnen we met onze aanpak écht wegwerken.

Kansrijk opgroeien

Het project Sociaal plan Delfzijl-Noord heeft als motto ‘De versterking gaat niet alleen over stenen maar over mensen!’. Eén van de vier thema’s is dat kinderen en jongeren opgroeien tot kansrijke en weerbare volwassenen. We gaan voor betere kansen op school en op de arbeidsmarkt. Delfzijl-Noord is met ongeveer 5.800 inwoners een grote wijk in Delfzijl waar mensen te maken hebben met relatief hoge werkloosheid, een gemiddeld lager opleidings- en inkomensniveau, laaggeletterdheid en (complexere) zorgvragen.

Leerachterstanden kunnen we met onze aanpak écht wegwerken.

Wij hebben een werkwijze ontwikkeld die succesvol is en die we graag willen doorontwikkelen en uitbreiden. De afgelopen jaren hadden we, onder andere door fusies, wat extra geld. Hierdoor konden we investeren in extra begeleiding. Dat geld is inmiddels opgedroogd. Gelukkig is burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Eemsdelta een krachtig pleitbezorger van onze aanpak en diende hij een voorstel in bij Nationaal Programma Groningen. Voor het schooljaar 2020-2021 heeft de gemeente € 550.000,- gekregen voor de voortzetting en uitbreiding.

Onze aanpak gaat uit van kleinere groepen, meer begeleiding voor leerlingen en meer inzet om ouders te betrekken.

De aanpak

Onze aanpak gaat uit van kleinere groepen, meer begeleiding voor leerlingen en meer inzet om ouders te betrekken. We hebben dit jaar extra onderwijsassistenten aangenomen, extra leerkrachten en brugfunctionarissen aangesteld. Daarnaast hebben we een schoolmaatschappelijk werker én de uren van onze intern begeleider uitgebreid.

We zijn trots op wat we met elkaar bereiken. Ondanks achterstanden verlaten leerlingen onze school met goede eindtoetsscores.

Samenwerking school en ouders

Onze drie brugfunctionarissen (Arabisch, Antilliaans en Turks) hebben een belangrijke rol in de communicatie met anderstalige ouders. Zij zorgen niet alleen voor goede communicatie, maar zij werken ook in een taalklas voor ouders aan hun taalvaardigheid en helpen ze bij hun vragen. Dat zorgt voor een goede samenwerking tussen ouders en school, wat essentieel is voor kinderen. We zijn trots op wat we met elkaar bereiken. Ondanks achterstanden verlaten leerlingen onze school met goede eindtoetsscores. Het bevestigt onze visie: aandacht en betrokkenheid helpt om kinderen en gezinnen écht vooruit te helpen. We werken onze aanpak verder uit en delen waar we kunnen alvast onze kennis, zodat andere gemeenten dit straks ook kunnen gebruiken op hun scholen.”


Lees meer…