“Samen werken we aan een groener Groningen”

“Meer groene erven maken van Groningen een mooiere plek.” Met dit statement maakt Stieneke van der Wal gelijk het doel van het (boeren)erven Toukomstproject duidelijk: een nog mooier landschap en met meer natuur.

“Boerderijen met erfbeplanting zijn prachtig in het Groninger landschap en waardevol voor de natuur, maar de erven worden steeds kaler. Er worden veel bomen gekapt en het weer aanplanten van nieuwe bomen en struiken schiet er vervolgens vaak bij in – dat is nu eenmaal geen prioriteit op het drukke agrarische bedrijf. Ook ontbreekt kennis over de natuur vaak. Wierde & Dijk wil daarom de eigenaren van erven in Noord-Groningen stimuleren om de biodiversiteit op het erf te vergroten en te werken aan een aantrekkelijker landschap. Door bomen en struiken aan te planten en het zo te beheren dat er meer vogels, wilde bijen en vlinders komen.

Wierde & Dijk wil de eigenaren van erven in Noord-Groningen stimuleren om de biodiversiteit op het erf te vergroten en te werken aan een aantrekkelijker landschap.

Workshops over erfbeplanting en natuur

Van Lauwerzijl tot Delfzijl, elke bewoner in het buitengebied van Noord-Groningen met een boerenerf kan zich straks bij ons aanmelden; burgers, boeren en boerinnen. Ze kunnen meedoen met een workshop, advies op het erf krijgen en subsidie op erfbeplanting. We willen laten zien wat er op hun eigen erf mogelijk is en wat ze zelf kunnen doen om de natuur weer te laten bloeien. Tijdens onze workshops geven we informatie over natuur, beplanting en onderhoud. Dat kan heel praktisch zijn met bijvoorbeeld tips over hoe je het beste een boom plant. Aansluitend krijgen de deelnemers tuinadvies op maat en helpen we om van hun erf weer een groene plek te maken. De aanschaf van de bomen en planten wordt deels gefinancierd vanuit het project en deels door eigenaren zelf. Door een groot deel van ons budget te besteden aan de uitvoering, wordt er ook daadwerkelijk veel aangeplant, dus de resultaten zijn gelijk zichtbaar.

We willen laten zien wat er op hun eigen erf mogelijk is en wat ze zelf kunnen doen om de natuur weer te laten bloeien. Tijdens onze workshops geven we informatie over natuur, beplanting en onderhoud.

Inventariseren en monitoren

Een ander onderdeel van het project is het inventariseren en monitoren van de natuurwaarden op de boerenerven. Dit gaan deskundigen uitvoeren, waarbij eigenaren en vrijwilligers kunnen meedoen. Welke bomen, planten en dieren bevinden zich op de erven en hoe ontwikkelt zich dat na het planten van meer groen? Zien we bijvoorbeeld een toename van een bepaald soort vlinder? Gaat dat verdwenen vogeltje er weer nestelen? Daar kijken we enorm naar uit. We zijn dan ook heel erg blij met de steun van Toukomst. Dit was voor ons de eerste belangrijke slag. Vanuit hier hebben we gezocht naar andere investeerders en samenwerkingspartners en dit najaar kunnen we al van start met het werven van de honderdvijftig deelnemers voor ons project. Ook starten we met het organiseren van allerlei interessante lezingen en excursies voor alle bewoners in het gebied.

Wat ik het leukst vind aan dit project? Dat we met relatief weinig middelen eigenaren kunnen motiveren om hun erf groener te maken. Met z’n allen kunnen we er weer heel wat moois van maken.

Groener Groningen

Wat ik het leukst vind aan dit project? Dat we met relatief weinig middelen eigenaren kunnen motiveren om hun erf groener te maken. Het is leuk om de kennis over erfbeplanting en de natuur, die in de loop der jaren is verdwenen, weer op ze over te brengen. Met z’n allen kunnen we er weer heel wat moois van maken; samen werken we aan een groener Groningen.”


(boeren)Erven, als stapstenen van de natuur is een project van Wierde en Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Groningen. Stieneke van der Wal is erfontwerper en ontwikkelde het projectplan. Kijk voor meer informatie op: www.wierde-en-dijk.nl


Lees meer…