Portretfoto van Peter Barthel

“We laten Groningers kennismaken met cultuur in de volle breedte”

Een markant en leegstaand pand dat, samen met inwoners van Groningen, wordt omgebouwd tot levendige plek voor vrijetijdsbesteding, ontmoeting en levenslang leren. Dát is een Kultuurhoes. En als het aan Peter Barthel en zijn mede-initiatiefnemers ligt, bestaat er in de toekomst een provinciebreed netwerk van Kultuurhoezen. “Iedere Ommelander moet straks binnen twintig minuten een Kultuurhoes kunnen binnenstappen.”

“Het hoeft niet hoogdravend te zijn”, zegt Barthel. “In een Kultuurhoes kun je datgene doen wat je aanspreekt. Van DJ-lessen voor kinderen tot een breicursus voor ouderen. Van het samen uitvoeren van een musical tot het organiseren van een fotoclub. Het is aan de bewoners zelf om invulling aan hun Kultuurhoes te geven. Het Kultuurhoes is van hen, een kloppend hart in je eigen omgeving waar je samen mooie dingen doet en leert.

Het is aan de bewoners zelf om invulling aan hun Kultuurhoes te geven.

Cultuur in de volle breedte

Wil je de wereld een stukje mooier maken, dan zul je moeten investeren in onderwijs. Dat is wat we met de Kultuurhoezen ook proberen te doen. We willen zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met cultuur in de volle breedte. Aanvankelijk was het plan om vier Kultuurhoezen in het Hogeland te realiseren, maar toen we aan de bundelsessies van Toukomst meededen (de sessies waarin verschillende Toukomstideeën gebundeld werden), werd besloten het plan provinciebreed te trekken. Iedere Ommelander moet straks binnen twintig minuten een Kultuurhoes kunnen binnenstappen.

Iedere Ommelander moet straks binnen twintig minuten een Kultuurhoes kunnen binnenstappen.

Pilotproject

Voor de start van ons project kregen we van Toukomst honderdvijftigduizend euro. We zijn ontzettend blij dat Toukomst ons project zo serieus neemt. Met dit geld kunnen we een pilot uitvoeren: een eerste Kultuurhoes inclusief evaluatie. Voor we met de volgende Kultuurhoezen aan de slag gaan willen we weten: wat werkt wel, en wat werkt niet? En: hoe valt zo’n Kultuurhoes in een gebied? Wat slaat aan bij de bevolking? Welke invulling willen zij er zelf aan geven? De vakgroep Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is hierbij betrokken. Zij evalueren het eerste Kultuurhoes en komen met een mooi document met de do’s and don’ts. Daarmee kunnen we verder de provincie in, en daar is straks óók Toukomstgeld voor. We willen graag eind 2021 starten; eind 2022 moet het eerste Kultuurhoes geëvalueerd zijn.

Erfgoed

Dat eerste Kultuurhoes komt ergens in de gemeente Het Hogeland. Samen met de gemeente zoeken we momenteel een locatie. Geschikte panden zijn er genoeg. In het Hogeland alleen al staan honderd van die panden leeg; in heel Groningen zijn dat er misschien wel vijfhonderd. Denk aan een oud schoolgebouw, een voormalig station of gemeentehuis. We gaan voor panden met karakter en geschiedenis. We willen de Groningers trots maken op hun erfgoed: kijk eens wat voor moois onze provincie heeft voortgebracht. En laten we daar nou samen eens nieuw leven inblazen.”

Het eerste Kultuurhoesproject wordt geleid vanuit het Cultuurcentrum Hogeland.

 


Lees meer…