Portretfoto van Jos de Groot

“Wij maken Eemsdelta klimaatbestendiger én aantrekkelijker”

Jos de Groot is beleidsadviseur bij gemeente Eemsdelta en houdt zich bezig met de openbare ruimte in de gemeente. “Het begon allemaal met Neef Herbert. Neef Herbert is het Volkswagenbusje uit 1974 waarmee we langs de 17 dorpen gingen met de vraag: ‘Wat heb je nodig om een goed leven te leiden?’. Inwoners hadden geweldige ideeën die we tijdens deze tour ophaalden. Daarna hebben we deze besproken in dorpscafébijeenkomsten om verder te denken over de plannen. Veel ideeën pasten goed bij elkaar. Inwoners gaan voor een groenere omgeving én een betere recreatieve infrastructuur. Deze hebben we in elkaar geschoven en er een groot project van gemaakt, dat we vorig jaar indienden.

Samen met inwoners

Het weer in Nederland wordt extremer en de inrichting van onze leefomgeving zorgt voor problemen als hittestress en wateroverlast. Door overbodige bestrating in de gemeente te vervangen door bomen, struiken en vaste planten, kunnen we een groot deel van de overlast beperken. We richten de openbare ruimte klimaatbestendiger in en vergroten de biodiversiteit. Ook willen we komend jaar een project starten om bewoners te stimuleren om hun eigen erf klimaatbestendig in te richten en te vergroenen.

Inwoners hadden geweldige ideeën die we tijdens deze tour ophaalden.

Voor het project Een groene, klimaatbestendige woonomgeving krijgt de gemeente Eemsdelta 2,4 miljoen euro. Voor een groot deel zitten we nog in de voorbereiding. Wél hebben we in 2020 alvast 100 bomen, 15.000 bloembollen en 1700 stuks overige beplanting geplant. En we hebben een bijdrage geleverd aan een natuurlijke speeltuin in Loppersum.

Grootschaliger

Nationaal Programma Groningen biedt onze gemeente een mooie kans om duurzaamheid en biodiversiteit niet ‘slechts’ als koppelkans bij overige projecten in te zetten, maar als apart project. Daarmee kunnen we het veel grootschaliger aanpakken en een grotere impact bereiken.

Er zijn ideeën genoeg. Nu is het de uitdaging om dit samen met bewoners uit te werken en te realiseren.

De dorpen en het landelijk gebied van de gemeente Eemsdelta hebben veel te bieden. Om de beleving te vergroten hebben inwoners mooie ideeën aangedragen die we komend jaar verder gaan uitwerken. Denk aan herstel van fiets- en wandelpaden, kerkenpaden, vaarroutes en haventjes. Ook noemden ze de aanleg van pluktuinen. Er zijn ideeën genoeg. Nu is het de uitdaging om dit samen met bewoners uit te werken en te realiseren.”


Lees meer…