Foto van Dorine en Brigitte

“Creatief aan de slag met je gezondheid”

Dorine Sibbes, programmamanager leefbaarheid provincie Groningen en Brigitte Sijm, beleidsadviseur Kunst en Cultuur gemeente Eemsdelta, werken samen in het project Zorg Nabij. Dorine Sibbes: “Het project Zorg Nabij richt zich op de preventie van gezondheidsproblemen. In vier gemeenten in het Groningse aardbevingsgebied zijn projecten gestart met het thema: positieve gezondheid. Door mensen weer te verbinden met hun talenten en ze te laten samenwerken vangen we veel klachten op. In Appingedam is een creatief project gestart voor kinderen.”

Door mensen weer te verbinden met hun talenten en ze te laten samenwerken vangen we veel klachten op.

BRIGITTE SIJM

Brigitte Sijm: “Naar aanleiding van het rapport van Kinderombudsman Margrite Kalverboer hebben we ons gericht op alle kinderen van 4 tot 16 jaar in Appingedam. Het rapport beschrijft dat veel kinderen in het aardbevingsgebied worstelen met de dreiging van aardbevingen, en met de spanning thuis en op school. Met drie cultuurmakers Sparklab, Studio Tape en Theater De Steeg is Mijn Thuis Mijn Verhaal ontwikkeld. Een creatief project dat aandacht geeft aan de verhalen en emoties van jongeren. Ook jeugdhulpverleners van CJG en GGD zijn vanaf het begin nauw betrokken. Sparklab richtte zich met kunst- en filosofielessen op de onderbouw van het basisonderwijs. Studio Tape maakte met de bovenbouw vlogs over hun leefomgeving. Theater De Steeg ging met de onderbouw van het voortgezet onderwijs aan de slag met storytelling, debat en theater. De creatieve aanpak hielp de jongeren hun weerbaarheid te versterken en om te gaan met veranderende omstandigheden.”

Van de subsidie van € 1.163.000,- voor Zorg Nabij is een deel rechtstreeks naar de gemeenten gegaan, zodat mensen direct aan de slag konden met de projecten.

DORINE SIBBES

Dorine Sibbes: “Van de subsidie van € 1.163.000,- voor Zorg Nabij is een deel rechtstreeks naar de gemeenten gegaan, zodat mensen direct aan de slag konden met de projecten. Het andere deel is geïnvesteerd in voorbereidingen voor de Regionale Monitor Brede Welvaart, onderdeel van het leefbaarheidsprogramma van de provincie Groningen en Nationaal Programma Groningen. In de brede welvaart komen verschillende aspecten van het leven samen, zoals leefbaarheid en veiligheid, sociale samenhang en onderwijs. Dat geeft ons waardevolle inzichten in het welbevinden van Groningers en de effecten van projecten als Mijn Thuis Mijn Verhaal.”

Brigitte Sijm: “Rond het project heeft zich een heel pallet aan spelers gevormd van makers, zorgaanbieders en onderzoekers, bijvoorbeeld van de Aletta Jacobs School of Public Health. Allemaal enthousiast en met veel respect voor elkaars expertise. Mijn Thuis Mijn Verhaal verdient een voortzetting, ook in het kader van kennisdeling.”


Lees meer…