“Chemie moet volledig over de kop”

Reinder Jacobi is programmamanager bij Chemport Europe. “De energietransitie is een uitdagende opgave, maar vooral één die je letterlijk en figuurlijk heel veel energie oplevert. Met het project Innovatiemotor Groene Energie en Chemie ondersteunen we verduurzamingsprojecten van bedrijven. Als referentiekader bij de keuze voor projecten maken we voor de industrie gebruik van vijf verduurzamingssporen: energie-efficiency, biomassa, elektrificatie, ketenintegratie en digitalisering. De energietransitie met de klimaatdoelstellingen van 2050, waarvan chemie een belangrijk onderdeel uitmaakt, is een flinke opgave. Dat betekent dat de chemie volledig over de kop moet. Alles moet anders. Daar is veel technische kennis voor nodig en voorbeeldprojecten zijn belangrijk. Bedrijven kunnen ervan leren en het versterkt het draagvlak.

Dat betekent dat de chemie volledig over de kop moet. Alles moet anders. Daar is veel technische kennis voor nodig en voorbeeldprojecten zijn belangrijk.

Verduurzamingsprojecten verderbrengen

De € 300.000,- van het nationaal programma is procesgeld dat nodig is om verduurzamingsprojecten verder te brengen en daarmee geschikt te maken als voorbeeldprojecten. In 2020 hebben we deskundigen onderzoek laten doen naar de verschillende reagentia (chemische stoffen) binnen Eemsdelta: welke reagentia zijn relevant en voor welke bedrijven is het interessant om hierop aan te haken? Die bedrijven gaan we proactief benaderen. We zijn nu ook bezig om te kijken of we met het procesgeld een bedrijf-in-oprichting in de afvalvergassing kunnen ondersteunen. We zien steeds vaker dat afval een grondstof kan zijn voor de chemie of dat er energie van wordt gemaakt. Dit bedrijf selecteert niet-recyclebaar afval aan de poort en verwerkt het tot olie, gas en koolstof waarmee we nieuwe waardeketens kunnen bouwen.

Met de steun van Innovatiemotor kunnen nieuwe bedrijven zich ontwikkelen. Dat levert nieuwe werkgelegenheid en nieuwe banen op.

Nieuwe werkgelegenheid en nieuwe banen

Innovatie op het gebied van groene chemie en energie zorgt voor CO2-reductie en nieuwe toepassingen van waterstof. Waterstof is een belangrijk spoor naar verduurzaming, maar niet eerder dan 2030. Ondertussen moeten we wel stappen zetten en snelheid maken. Met de steun van Innovatiemotor kunnen nieuwe bedrijven zich ontwikkelen. Dat levert nieuwe werkgelegenheid en nieuwe banen op. De recycling van windmolenbladen is daar een mooi voorbeeld van. We ondersteunen een consortium dat bestaat uit een logistieke partner die de windmolenbladen naar de Eemshaven brengt, een verwerker die de bladen verwerkt tot composiet en een bedrijf dat daarvan nieuwe producten maakt. Een prachtige waardeketen.”


Lees meer…