Decoratieve afbeelding vaan een jonge vrouw die studeert met haar laptop op schoot

Investeren in digitale vaardigheden

Groningen krijgt een Digitale Academie, een nieuwe voorziening om de digitale kennis van Groningers te vergroten. In de economie en het dagelijks werk van mensen neemt automatisering en digitalisering de komende jaren alleen maar toe. Daarom krijgen alle digitale opleidingen van Noord-Nederland samen een plek in de Digitale Academie.

Vorige maand kon de provincie Groningen al starten met zes projecten die een bijdrage leveren aan scholing en ontwikkeling van inwoners. Voor de pilotfase van dit zevende project die hierop gericht is ontvangt de provincie van ons een bijdrage van € 880.775.

Digitale geletterdheid wordt voor iedereen een erg belangrijke vaardigheid.

ROBIN VAN DEN BERG, INITIATIEFNEMERS VAN HET PROJECT

Robin van den Berg van de Hanzehogeschool Groningen, initiatiefnemer van Digitale Academie Noord-Nederland, benadrukt het belang van digitalisering: “Digitale geletterdheid wordt voor iedereen een erg belangrijke vaardigheid. Met behulp van de Digitale Academie gaan wij er samen met onze partners voor zorgen dat iedereen mee kan in de digitale revolutie en willen we voorkomen dat er een tweedeling ontstaat in de maatschappij op digitaal gebied. De steun van het Nationaal Programma Groningen maakt het mogelijk om alle doelgroepen te bereiken en bewustwording te creëren.”

Meest digitaal geletterde stad en provincie

De Digitale Academie gaat een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Digital Literacy Coalition om Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland te maken. De Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen en Biblionet Groningen vinden het belangrijk om in te spelen op de digitaliseren en werken samen in de Digitale Academie Noord-Nederland mee aan dit doel.

Op dit moment is het digitale opleidingsaanbod lastig te vinden omdat het versnipperd op veel verschillende plekken staat. IT en digitalisering is in veel sectoren onderdeel van de bedrijfsprocessen, daarom is het belangrijk een plek aan te bieden waar werkenden en werkzoekenden vanuit verschillende sectoren (en op verschillende niveaus) hun digitale kennis kunnen bijspijkeren.

Digitale vaardigheden op alle niveaus

De Digitale Academie wordt een online platform waar alle digitaliseringsopleidingen, die in Noord-Nederland worden aangeboden, zichtbaar zijn. Daarnaast kunnen deze opleidingen gemakkelijk worden gevonden en gevolgd. Het platform is voor inwoners van de provincie en stad Groningen zodat zij zich een leven lang digitaal kunnen blijven ontwikkelen. Iedereen kan via het platform een passende opleiding digitale vaardigheden vinden, het maakt daarbij niet uit wat je digitale kennis of opleidingsniveau is.


Lees meer…