Groot aantal nieuwe programma’s en projecten

Groen licht voor de lokale programma’s van de gemeenten Eemsdelta en Oldambt. Ook verschillende projecten krijgen een bijdrage: zes van de gemeente Oldambt, twaalf van de gemeente Midden-Groningen, één van de gemeente Eemsdelta en zeven van de provincie Groningen. Voor de nu goedgekeurde programma’s en projecten is in totaal bijna 38 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat is vandaag besloten in het bestuur.

Lokaal programma Eemsdelta en project Krewerd

Burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Eemsdelta: “In het Lokaal Programma Eemsdelta bundelen we de krachten van de drie voormalige gemeenten. We hebben onze inwoners en andere betrokkenen de afgelopen jaren nauw betrokken in de dorpenronde van Loppersum, de stadsvisie Appingedam en uitvoeringsagenda van Delfzijl. Met deze mooie opbrengst bouwen we nu in het programmaplan verder aan onze nieuwe gemeente. Centrale thema’s in het plan zijn leefbaarheid, economie en werk, sterke centra en mooie dorpen en wijken waar het goed wonen en leven is.”

We hebben onze inwoners en andere betrokkenen de afgelopen jaren nauw betrokken.

GERARD BEUKEMA, BURGEMEESTER GEMEENTE EEMSDELTA

Lokaal programma en zes projecten Oldambt

Het lokale programma van de gemeente Oldambt gaat over vier thema’s: jeugd, dorpen en wijken, ondernemers én toerisme en erfgoed. Burgmeester Cora-Yfke Sikkema is trots op het eindresultaat: “We hebben ons lokale programma samen gemaakt met inwoners, ondernemers en organisaties uit het Oldambt. Met ons programma zetten we in op het versterken van de kracht en de kwaliteit van het gebied én de kracht van de mensen die hier wonen en werken.”

Met ons programma zetten we in op het versterken van de kracht en de kwaliteit van het gebied én de kracht van de mensen die hier wonen en werken.

CORA-YFKE SIKKEMA, BURGEMEESTER GEMEENTE OLDAMBT

De eerste zes goedgekeurde projecten uit dit programma gaan over het maken van ambachtelijk voedsel gemaakt van Gronings graan en geld voor de dorpen en wijken om zelf aan de slag te gaan met leefbaarheidsprojecten. Verder het verduurzamen, verbeteren en levensloopbestendig maken van woningen, het toekomstbestendig maken van het centrum van Winschoten en het wegnemen van onderwijsachterstanden door in te zetten op meer (voor)lezen voor peuters, kleuters en basisschoolleerlingen.

Twaalf projecten gemeente Midden-Groningen

Voor het lokale programma van de gemeente Midden-Groningen gaf het dagelijks bestuur in december al groen licht. Vandaag zijn de eerste 12 projecten uit het programma goedgekeurd. In totaal is hiervoor bijna 13,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. De gemeente investeert met het lokale programma in mensen, met name ook jeugd, gebieden en plekken die dit het hardste nodig hebben. De goedgekeurde projecten dragen hieraan bij. Van de twaalf projecten zijn er vier gericht op jongeren. Van ondersteuning bij het oplossen van schulden tot het opzetten van cultuurprojecten voor en door jongeren.

Zeven projecten provincie Groningen

Provincie Groningen gaat samen met het Platform Regionale Arbeidsmarkt aan de slag met het programma Werken aan Ontwikkeling. Ze starten met zes projecten die een bijdrage leveren aan scholing en ontwikkeling van inwoners in alle fasen van hun leven: van de vaardigheden en ambities van jonge kinderen en jongvolwassenen tot en met de inzetbaarheid van oudere werknemers. Eén van deze projecten is ‘Tijd voor Toekomst’ waarbij de provincie samen met de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Groningen investeert in de talentontwikkeling van jonge kinderen. Zo organiseren ze workshops en excursies over een gezonde leefstijl, sport, cultuur, natuur of techniek. De workshops en excursies worden gegeven tijdens zes extra schooluren per week. Met geld van Nationaal Programma Groningen wordt de proef bij OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans met twee jaar verlengd en uitgebreid naar een aantal andere basisscholen in de provincie.

Dit levert uiteindelijk veel nieuwe banen op.

NIENKE HOMAN, GEDEPUTEERDE PROVINCIE GRONINGEN

Naast deze zes projecten kan het project duurzame industriewatervoorziening Delfzijl van start gaan, waarbij een duurzaam waternet aangelegd wordt voor de industrie in Delfzijl. Nienke Homan, gedeputeerde provincie Groningen, geeft aan: “Door het aanleggen van dit innovatieve waternetwerk besparen we drinkwater en kan de industrie in het havengebied van Delfzijl verder groeien. Dit levert uiteindelijk veel nieuwe banen op.” 

Meer informatie over de lokale programma’s en projecten.


Lees meer…