Toukomstuitzending

Het is zover, de leden van het Toukomstpanel overhandigen hun advies over hoe de 100 miljoen euro van Toukomst besteed moet worden. Welke projecten krijgen een bijdrage en hoe zijn de 20 Groningers tot dit advies gekomen? Je zag het in een uitgebreide Toukomstuitzending van RTV Noord.

Bekijk de uitzending terug

Het volledige advies van het Toukomstpanel en het Toukomstbeeld te vinden op Toukomst.nl.

Advies van het Toukomstpanel en het Toukomstbeeld

De Toukomstprojecten waarvoor het panel adviseert een bijdrage te reserveren vertellen elk op hun eigen manier iets over Groningen. Volgens het panel hebben de projecten lef, dragen ze bij aan een betere toekomst van Groningen en hebben ze een Groningse identiteit. De gekozen projecten in het advies zijn ingedeeld onder drie thema’s die overeenkomen met de drie geschetste domeinen in het Toukomstbeeld: Ons Verhoal, Mien Laand en Mit Mekoar. Samen vormen ze het eindproduct van het eerste jaar Toukomst, een echte mijlpaal voor Nationaal Programma Groningen.

Beoordeling

Aan de hand van onze randvoorwaarden, een drietal eigen aandachtspunten en de publieksbeoordelingen, heeft het panel de 59 Toukomstprojecten beoordeeld en geadviseerd welke projecten het beste bijdragen aan de toekomst van Groningen. Ook heeft het Toukomstpanel de 900 projectideeën bekeken. Het panel heeft zich steeds afgevraagd: draagt dit advies genoeg bij aan de doelen en ambities van Nationaal Programma Groningen, zoals omschreven in het programmakader?

Het Toukomstbeeld laat zien wat het perspectief is van Groningers voor hun provincie in 2040. Om tot het Toukomstbeeld te komen zijn talloze gesprekken gevoerd met Groningers in de provincie: op straat, op markten, festivals, telefonisch en op scholen. De inwoners van de provincie hebben zelf ook oproepen gedaan, telefonische boodschappen achtergelaten en op andere manieren contact gelegd. Daarnaast hebben de 900 ideeën die voor Toukomst zijn ingezonden, de 59 projecten, het Toukomstpanel en de gesprekken tijdens de bundelbijeenkomsten een belangrijke bijdrage geleverd aan het Toukomstbeeld.

Panorama

Het Toukomstbeeld is verbeeld als een getekend panorama van de provincie Groningen in 2040. De visie van inwoners staat in de tekstballonnen. Daaronder staat een toelichting met agendapunten voor overheden en organisaties in de provincie.


Lees meer…