Decoratieve afbeelding van een vader met twee kinderen bij het water in Lauwersoog

Nieuwe projecten goedgekeurd

Vandaag zijn de lokale programma’s van gemeente Het Hogeland en Midden-Groningen door ons bestuur goedgekeurd. Ook negen projecten van de provincie kunnen van start dankzij een bijdrage. Er is in totaal 51 miljoen euro beschikbaar voor de goedgekeurde programma’s en projecten.

Voorzitter René Paas: “Met Nationaal Programma Groningen willen we de leefomgeving, de economie, opleidingen en natuur en klimaat versterken. Het is mooi om te zien hoe inwoners, organisaties en overheden er samen, maar allemaal op hun eigen manier, inhoud aan geven. De programma’s en projecten die we vandaag hebben goedgekeurd, zijn daar het bewijs van. Ze dragen bij aan de toekomst van Groningen.”

Het is mooi om te zien hoe inwoners, organisaties en overheden er samen, maar allemaal op hun eigen manier, inhoud aan geven.

VOORZITTER RENÉ PAAS

Lokaal programma Midden-Groningen

Het lokaal programmaplan Hart voor Midden-Groningen draagt bij aan een structureel beter toekomstperspectief. “Ons programmaplan zet vooral in op de jeugd en op mensen die het moeilijk hebben. Het principe is voorkomen is beter dan genezen – we willen mensen juist aan de voorkant ondersteuning bieden. Verder hebben we veel aandacht voor een aantrekkelijke en veilige woonomgeving en zetten in op een gezond economisch klimaat”, licht burgemeester Adriaan Hoogendoorn toe. “Als ik een project moet noemen wat mij bijzonder na aan het hart ligt dan is het de verlengde schooldag. Een project waarin leerlingen van 4 t/m 12 jaar op school meer ruimte krijgen voor talentontwikkeling en verminderen van achterstanden. Zo willen we de nieuwe generatie een positieve impuls voor de toekomst meegeven.”

Lokaal programma Het Hogeland

In het lokale programma De Kop op ’t Hogeland van de gemeente Het Hogeland zijn de ambities voor de komende jaren primair gericht op het verhogen van de brede welvaart. Dat gebeurt via zes centrale thema’s, zoals ‘zorgen voor en met elkaar’ en ‘leven lang ontwikkelen’. Burgemeester Henk Jan Bolding: “Dit is een fantastische eerste stap voor de aankomende 10 jaren. Met behulp van de zes thema’s kunnen we tot 2030 samen verder werken aan de toekomst van onze mooie gemeente Het Hogeland. Ook twee prachtige projecten krijgen geld. Vakland Het Hogeland en Waterwerken Zoutkamp zijn projecten die aan alle eisen van het Nationaal Programma Groningen voldoen. Deze projecten geven een aantoonbaar perspectief naar de toekomst”

Programma provincie Groningen

De provincie Groningen zet in op toekomstperspectief voor inwoners met de focus op belangrijke thema’s als landschap, onderwijs en vakmanschap, bedrijvigheid en klimaat. Met vernieuwende initiatieven verhogen we de brede welvaart van onze Groningers.

Vandaag zijn negen initiatieven goedgekeurd die het verduurzamen van huizen, digitaliseren van bedrijven, innovatie in de landbouw, aanpassen aan klimaatverandering en duurzame mobiliteit stimuleren. Gedeputeerde Nienke Homan: “Met Nationaal Programma Groningen kunnen we echte ‘gamechangers’ ondersteunen. Dit zijn projecten die een antwoord geven op grote maatschappelijke problemen en waar we nu extra investeringskracht voor hebben. Denk aan bijvoorbeeld het project FASCINATING. Dit innovatieve project omvat de hele keten van boer tot consument, zet in op duurzame en hoogwaardige eiwitten, levert een positieve bijdrage aan biodiversiteit en natuur en betekent toekomstperspectief voor boeren.”

Alle programma’s en projecten die nu door het bestuur zijn goedgekeurd, zijn eerst voorgelegd aan de onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie ziet erop toe dat de ingediende programma’s en projecten voldoen aan strenge voorwaarden. De commissie oordeelde positief over deze programma’s en projecten.


Lees meer…