“Plantsoen is nu echt een plaatje”

Portretfoto van Jack van Dijken, voorzitter van Stichting Dorpsbelangen Roodeschool.

Jack van Dijken is voorzitter van Stichting Dorpsbelangen Roodeschool. Het dorp waar het plantsoen opnieuw werd ingericht.

Enthousiaste dorpsgenoten gingen samen aan de slag en inmiddels is het vernieuwde plantsoen zo goed als klaar.

Lelijke straat en plantsoen

De Hooilandseweg in Roodeschool is een lange rechte weg waar vroeger veel bedrijvigheid was. “Medio negentiger jaren gebeurde een vreselijk ongeluk in de straat. Dit was aanleiding voor een grondige herinrichting. De weg werd verkeersveiliger maar ook de lelijkste hoofdstraat van het Westelijk halfrond”, legt Jack uit. Dat is gelukkig verleden tijd: de weg werd in 2019 weer aangepakt met nieuwe bestrating, mooie trottoirs en meer groen. “Toen wij zeker wisten dat de weg zou worden heringericht, dachten we in Roodeschool: nu moeten we doorpakken met het plantsoen! Dat was al jarenlang een wens van de dorpsbewoners. Het plantsoen was niet mooi ingericht en buiten de zomerperiode heel nat. Het werd nauwelijks gebruikt.”

Toen wij zeker wisten dat de weg zou worden heringericht, dachten we in Roodeschool: nu moeten we doorpakken met het plantsoen! Dat was al jarenlang een wens van de dorpsbewoners.

Verbeteren leefbaarheid

De grond van het plantsoen is eigendom van NS. Het kostte tijd om hen mee te krijgen in de plannen, maar dat lukte uiteindelijk wel. Alles gebeurde in samenspraak met hen en Dorpsbelangen heeft de grond nu in bruikleen. De gemeente was enthousiast over de plannen, maar kon een nieuw plantsoen niet onderhouden. Jack: “De dorpsbewoners waren enorm gemotiveerd. We wilden dit samen doen. Ook voor het onderhoud meldden vrijwilligers zich aan. We hebben in nauwe en harmonieuze samenwerking prachtige plannen gemaakt én gerealiseerd. Stap voor stap: eerst ontwerpen, daarna de fysieke werkzaamheden. Beide met inzet van professionals en daar was geld voor nodig. Gelukkig kon Loket Leefbaarheid van Nationaal Programma Groningen ons daarin ondersteunen. Dit project is bij uitstek gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in ons dorp. We doen dit alles om van het plantsoen een centrale locatie in het dorp te maken. Een ontmoetingsplaats en een plek waar we activiteiten kunnen organiseren.” De naam van het nieuwe park verwijst naar de historie van de locatie waar treinwagons werden geladen en gelost: Lösploats.

De dorpsbewoners waren enorm gemotiveerd. We wilden dit samen doen. Ook voor het onderhoud meldden vrijwilligers zich aan. We hebben in nauwe en harmonieuze samenwerking prachtige plannen gemaakt én gerealiseerd.

Nieuwe inrichting werkt

Die gewenste centrale plek is er nu. Met zitplekken, een pleintje, wandelpaden en een podium. En dat allemaal in een open en groene omgeving met prachtig straatwerk. De coronacrisis gooide helaas roet in het eten voor de opening en de activiteiten die deze zomer gepland stonden. Toch werkt de nieuwe inrichting van het plantsoen al wel, ziet Jack. “Ik zie veel passanten op de bankjes zitten, er spelen kinderen en dorpsbewoners ontmoeten elkaar daar. Jammer dat we nog niet kunnen organiseren wat we willen, maar het ligt klaar voor volgend jaar. Dit plantsoen is nu echt een plaatje!”

Dit project heeft een bijdrage ontvangen vanuit Loket Leefbaarheid, onderdeel van het programma bewonersinitiatieven. Wil jij ook een aanvraag indienen? Het budget voor dit jaar is bijna op, richt je met je aanvraag daarom op 2021.


Lees meer…